Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

I dag økes prisen for storfe- og lammekjøtt

2. august 2021

Fra og med i dag er produsentprisen for lam- og storfekjøtt på sitt høyeste i løpet av året. Den store etterspørselen etter kjøtt begynner nå endelig å vises på prisen til produsentene. Hvis vi sammenligner med samme periode i fjor, har storfeprisen økt med ca 4,50 kr. pr. kilo. For lam er økningen ca 3,50 kr/kg.

Se detaljerte prislister på Landbruksbørsen 

Avregningsprisen på storfe og kalv går opp med kr 1,70 per kg fra mandag 2. august grunnet økt engrospris. Samtidig innfører Nortura ekstra avtaletillegg med kr 1,00 per kg

Hvis vi sammenligner prisen på en ung okse i klasse O+ fjor på samme tid, ser vi at prisen har økt fra 51,73 pr. kg til 56,26. ( Uten forskjellige tillegg)

Avregningsprisen på lam går opp med kr 2,60 per kg fra mandag 2. august grunnet økt engrospris og redusert omsetningsavgift. Nortura innfører samtidig innføres sesongtillegget for lam med kr 2,00 per kg og effektivitetstillegg på sau og ungsau med kr 2,00 per kg.

For et lam i klasse R har prisen økt fra 46,20 til 49,57 pr. kg fra første uka i august i fjor. (Uten forskjellige tillegg)

Kilde: Nortura og Furuseth