Ståle Gausen, direktør for innkjøp og næringspolitikk og Jørgen Wiig, konsernsjef i Grilstad AS
Ståle Gausen, direktør for innkjøp og næringspolitikk og Jørgen Wiig, konsernsjef i Grilstad AS

Grilstad går inn i Gudbrandsdal Slakteri

7. oktober 2021

Grilstad, Jæder, lokale bønder og fire kommuner investerer til sammen 300 millioner i å bygge og drive Gudbrandsdal Slakteri på Otta. Både slakting, skjæring og foredling av storfe og småfe skal foregå på det nye slakteriet. Terje Wester mangeårig leder i Fatland blir daglig leder i slakteriet.

– Gudbrandsdal Slakteri skal bli Norges mest bærekraftige slakteri, sier Grilstad-sjef Jørgen Wiig. Han mener det skapes ny historie på Otta når byggingen av slakteriet starter neste år.

Lokale arbeidsplasser
Gudbrandsdal Slakteri skal bruke lokale ressurser og skape lokale arbeidsplasser. Gudbrandsdalen har en betydelig husdyrproduksjon som nå skal foredles lokalt.

– Nå ser vi fram til å bygge et solid slakteri som i samarbeid med produsenter, samarbeidspartnere og kunder skal bidra til produksjon og foredling av gode norske råvarer, sier Wiig. 

Ta vare på norsk landbruk
Grilstad og de andre eierne er opptatt av å ta vare på norsk landbruk. De håper at eierskap i det lokale slakteriet vil gi ekstra motivasjon til den nye generasjonen som vurderer om de skal overta familiegårdene. 

Kvalitet 
Ambisjonene for det nye slakteriet samsvarer med målene til Jæder og Grilstad. – Både Jæder og vi i Grilstad legger avgjørende vekt på kvalitet, gode, norske råvarer og et bærekraftig landbruk. Alt dette er på plass med etableringen av Gudbrandsdal Slakteri, sier konserndirektør Ståle Gausen i Grilstad.

Engasjerte kommuner 
Kommunene og mange bønder i Nord-Gudbrandsdal har jobbet med å få på plass et nytt slakteri på Otta helt siden Nortura for to år siden la ned sitt slakteri. Vertskommunen Sel stiller med tomt til det nye slakteriet og er aksjonær i eiendomsselskapet sammen med nabokommunene Vågå, Nord Fron og Lom. Tett og godt samarbeid med kommunene har gjort det mulig for Jæder og Grilstad å gå inn som eiere i Gudbrandsdal Slakteri. 

Kompetanse
Grilstad og Jæder er solide selskaper med lang fartstid og mye kompetanse på slakting, skjæring og foredling. De to kjøttprodusentene, som har mye felles i verdigrunnlaget, går inn som langsiktige partnere i det nye slakteriet i Gudbrandsdalen. – Jæder og vi i Grilstad vil komplettere hverandre, og begge vil vi bidra positivt til Gudbrandsdal Slakteri med varemerker og kompetanse på varemerker, mener Wiig. 

Daglig leder på plass
Trønderen Terje Wester er ansatt som daglig leder i det nye slakteriet. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Fatland Jæren AS. Han vil tiltre 1. januar 2022. 

Kilde: Pressemelding fra Grilstad