Skilt med Mattilsynet
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX .

Gransking av Mattilsynet skal ikke koste mer enn 1,1 millioner kroner

16. juli 2019

Landbruks- og matdepartementet har utlyst en ekstern gransking av Mattilsynet. Det er satt en øvre kostnadsramme på 1,1 millioner for oppdraget.

19. juni ba Stortinget regjeringen om å iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor. Nå er oppdraget utlyst av Landsbruks- og matdepartementet – med en øvre kostnadsramme på 1,1 millioner kroner, uten moms.

– Granskingen skal oppsummeres i en rapport, som skal beskrive forvaltningskvaliteten i Mattilsynets tilsynsvirksomhet for de undersøkte områdene, gi en risikovurdering av denne, utdype funnene, og identifisere forbedringspunkter. Granskningsrapporten vil bli et viktig dokument både for Mattilsynets videre arbeid med å styrke kvaliteten på forvaltningspraksis, og for Landbruks- og matdepartementets videre styring av Mattilsynet, skriver departementet på sine nettsider.

De oppgir at fristen for å levere inn tilbud er satt til 26. august, mens selve granskningsrapporten skal leveres innen 10. desember.

Her er et utdrag av oppdraget som er lagt ut på Doffin

«Granskingen skal primært se på Mattilsynets tilsynsvirksomheten i primærproduksjonen i grønn og blå sektor, dvs husdyrhold, planteproduksjon, fiskeri og fiskeoppdrett. Det skal også ses hen til Mattilsynets tilsyn med produksjonsvirksomheter, herunder slakterier. Gitt betydningen av eksportleddet og viktigheten av å ivareta markedsadgang for sjømatnæringen, skal granskingen også omtale og vurdere tilsynsvirksomhet knyttet til fiskekvalitet og utstedelsen av attester for eksport av sjømat]»

Politiet har også satt i gang etterforskning av Mattilsynet i Region sør og vest.

(©NTB)