Moden bygg
Illustrasjonsfoto

Godt kornår, men ikke rekord

14. november 2019

Norske Felleskjøp sin siste prognose som kom i dag viser at det ble et godt kornår, men avlingene er noe nedjustert siden forrige prognose. Det ligger nå an til en samlet kornavling på 1 250 000 tonn. Noe som er 50 000 tonn lavere enn prognosen fra september.

Tilgang norsk korn (i tonn)

I en kommentar til prognosen skriver fagsjef for markedsregulering i Norske Felleskjøp, Sindre Flø, følgende:

-Prognosen tilseier god tilgang av norsk korn og proteinvekstar; 11 prosent over femårssnittet. Behovet for å importere kornråvarer blir difor mindre enn vanleg og andelen norsk korn og kli i kraftfôr blir 57 %. Det arealet haustkveite som vart i sådd i fjor har gitt gode avlingar og det er prognosert eit overskott på 78 000 tonn av desse sortane (klasse 4 og 5). Overskott vil bli handtert gjennom marknadsreguleringa som overlagring til neste sesong eller som omdisponering til bruk i kraftfôr.

-Forbruket av matkorn hos norske matmjølmøller går ned, særleg for matkveite. Også forbruket av kraftfôr går ned, men frå eit nivå i 2018/2019 som var ekstra høgt på grunn av tørken.

Kilde: Norske Felleskjøp