Gjensidige logo
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Gjensidige holder tilbake kundeutbytte

22. april 2020

Myndighetene har bedt finansinstitusjonene vente med utbytte på grunn av korona-situasjonen. Derfor vil det ikke bli noe vedtak om utbytte på Gjensidiges generalforsamling i vår.

 Hver vår siden Gjensidige ble børsnotert i 2010 har kundene mottatt kundeutbytte. I år blir utbyttevurderingen skjøvet på. Myndighetene har sendt en klar oppfordring til finansinstitusjonene om ikke å betale utbytte så lenge korona-situasjonen skaper usikkerhet om den økonomiske utviklingen.

-Gjensidiges styre følger denne oppfordringen lojalt, og har valgt å trekke forslaget om utbytte for årets ordinære generalforsamling, sier konsernsjef Hege Leiro Baastad.

Det betyr at Gjensidige ikke vil betale utbytte til aksjeeierne i denne omgang.

Styret i Gjensidige understreker at det har til hensikt å betale utbytte så snart situasjonen tillater det.

Dersom situasjonen utvikler seg slik at Gjensidige kan betale utbytte til sine eiere senere i år, er det Gjensidigestiftelsens intensjon å videreformidle et slikt utbytte som kundeutbytte.

-Det er utelukkende myndighetenes oppfordring som er årsak til at forslaget om utbytte er trukket tilbake. Gjensidige har en solid økonomi, og ville hatt rom for å betale utbytte, sier Baastad.

Selskapets utbyttepolitikk er ikke endret, og det er ingen planer om å bruke pengene til andre formål.

Det er dessverre ikke mulig å anslå når utbytte kan utbetales.

-Som alle andre håper vi selvfølgelig at korona-krisen går over så fort som mulig, men så lenge den vedvarer vil vi følge myndighetenes anbefalinger både når det gjelder utbytte og andre forhold, sier Baastad.

Underskudd i første kvartal.

Gjensidige Forsikring fikk et resultat på minus 497 millioner i første kvartal. Samtidig varsler styret at de trekker tilbake forslaget om utbytte basert på resultatet i 2019. Det er negativ avkastning på finansplasseringer på 1,5 milliarder som er årsaken til det dårlige resultatet.

Selskapet opplyser at investeringsporteføljen er hardt rammet av nedgangen i aksjemarkedene, men at dette delvis motvirkes av et solid forsikringsresultat.

Allerede 20. mars besluttet styret i Gjensidige å trekke tilbake et forslag om utdeling av overskuddskapital som følge av pandemien, men nå kuttes også utbytteutbetalingen som opprinnelig ble beholdt.

– Beslutningen er basert på dialog med Finanstilsynet og den uttalte forventningen fra myndighetene om at finansinstitusjoner holder tilbake utbytte inntil den betydelige usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen er redusert, skriver selskapet i en pressemelding.

Det er styrets intensjon å dele ut utbytte til aksjeeierne så snart situasjonen tillater det. I tråd med tidligere års praksis vil styret be generalforsamlingen om fullmakt til å dele ut utbytte senere i år, hvilket vil gi fleksibilitet til å komme tilbake til utbyttespørsmålet så snart som mulig.

Mens resultatet for første kvartal var på minus 497 millioner i år, var det på over 3 milliarder kroner i samme periode i fjor.

– I fjor var resultatet før skatt for første kvartal sterkt påvirket av en gevinst på 1,6 milliarder kroner fra salget av Gjensidige Bank, opplyser selskapet.

Gjensidige opplyser at resultatet i første kvartal i år ble betydelig påvirket av negativ avkastning på investeringsporteføljen som følge av koronauroen i aksjemarkedene. Men det gikk bedre med forsikringsvirksomheten.

– Covid-19-pandemien hadde begrenset innvirkning på konsernets forsikringsresultat. Reiseforsikringskrav økte betydelig, men reassuransedekningen begrenset netto erstatningskostnader til 90,6 millioner, hvorav 60 millioner ble belastet konsernsenteret, skriver Gjensidige.

(©NTB) og pressemelding fra Gjensidige