Foto: John Trygve Tollefsen/Norsk Landbrukssamvirke
Foto: John Trygve Tollefsen/Norsk Landbrukssamvirke

Gjensidige går inn på eiersiden i MIMIRO

7. april 2020

Teknologiselskapet MIMIRO foretar en emisjon, og Gjensidige kommer inn på eiersiden. Eierne skyter samlet inn 60 millioner i selskapet, Gjensidige går inn med 25 millioner kroner. TINE og Felleskjøpet Agri går inn med resten. Fordelingen av aksjene etter emisjonen blir nå TINE 57,15 %, Felleskjøpet Agri 37,15 % og Gjensidige 5,7 %.

MIMIRO ble etablert av TINE og Felleskjøpet Agri i 2018, og utvikler et økosystem for teknologisk og digital innovasjon i landbruket. Data fra bonden selv er kjernen i utviklingen, noe Gjensidige mener er svært interessant.

 – Dagens digitale løsninger for landbruket er ikke i stor nok grad bygget på bondens behov. Sammen med Tine og Felleskjøpet ønsker vi å være med på å utvikle løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon i norsk landbruk, sier Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør for næringsliv i Gjensidige.

Norske melkebønder har bidratt med ønsker om en enklere administrasjon av sin drift og bedre kontroll med økonomien. Bøndene har også bidratt med testing og tilbakemeldinger, som til sammen er grunnlag for Mimiros løsninger. Norsk landbruk og virksomheter tilknyttet næringen har store mengder data som er unike i verdensmålestokk, mener MIMIRO.

– MIMIRO har store ambisjoner for utvikling av digitale løsninger som bidrar til en effektiv hverdag for bonden. Gjensidige er landets ledende forsikringsaktør innenfor landbruket, og har kjernekompetanse knyttet til bruk av data. Sammen med TINE og Felleskjøpet Agri blir Gjensidige en god partner og få med på laget, sier Christian Schøyen, daglig leder i MIMIRO.

 Han poengterer at med en stadig voksende verdensbefolkning blir det i framtiden behov for å produsere betydelig mer mat, men med mindre ressurser. Nye teknologi gjør det nå mulig å gi en helt ny innsikt til bonden slik at han kan forbedre sin produksjon. Evnen til å utnytte de digitale løsningene vil være helt avgjørende for å kunne ta vare på og forsterke norsk landbruks konkurransekraft.

 

Fakta om MIMIRO:

-MIMIRO er et norsk, uavhengig teknologiselskap etablert av Tine og Felleskjøpet Agri i 2018.

-I 2019 vant de Landbrukets Innovasjonspris.

-Bygget på samvirketanken, og eies av bonden selv.

-Selskapet gjennomfører nå en emisjon på 60 millioner kroner, hvor Gjensidige går inn med 25 millioner kroner, TINE og FK Agri med resten.

-I løpet av 2020 lanseres nye apper til norske bønder, med enklere registrering og innsikt til å kontinuerlig forbedre produksjonen.

Kilde: Pressemelding fra Gjensidige.