Helge Leiro Baastad
Foto: Gjensidige

Gjensidige betaler ut 273 millioner til sine landbrukskunder

13. juni 2018

Gjensidiges landbrukskunder får 273 millioner kroner i kundeutbytte i år. Det er det største beløpet noensinne.   
– 2017 var et godt år for Gjensidige, og derfor kan vi i år dele ut et solid utbytte. I Gjensidige går mesteparten av utbyttet til kundene, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Gjensidiges kunder i Norge får til sammen 2,2 milliarder kroner i kundeutbytte. I gjennomsnitt får hver landbrukskunde 4 800 kroner, og det tilsvarer omtrent 14 prosent av forsikringspremien i 2017.

– Siden vi begynte å dele overskuddet med kundene, i 2007, har kundene fått over 17 milliarder kroner i kundeutbytte, sier Baastad.

Hva er bakgrunnen for kundeutbytte?

Den største eieren i Gjensidige er den kundestyrte Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen videreformidler hele sitt aksjeutbytte fra Gjensidige til selskapets norske skadeforsikringskunder.

Ordningen med Gjensidigestiftelsen og kundeutbytte har historiske årsaker. På 1800-tallet ble det dannet mange små, lokale forsikringsselskaper som ble eid av kundene. I nyere tid har nesten alle disse selskapene gått sammen i Gjensidige.

– Gjensidigestiftelsen viderefører kundenes eierskap, og det gjensidige forholdet mellom kunder, lokalsamfunn og forsikringsselskap, sier Baastad.

Gjensidigestiftelsen deler også ut store midler til samfunnsnyttige formål. Frivillige lag og organisasjoner kan søke om midler.

Kilde: Pressemelding fra Gjensidige

 

 

1