Ulv
TUNHOVD 20170218. Ulv på Langedrag. En voksen hannulv tisser på snøen. Latinsk navn: Canis Lupus Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

“Genetisk viktig” ulv i Engerdal skal merkes og kanskje flyttes

11. november 2019

En ulv i Engerdal skal merkes og muligens flyttes. Miljødirektoratet vil skjerme den fra lisensfelling og hindre skade på tamrein. Ulven er «genetisk viktig».

DNA fra ulven ble funnet i Kvitvola i Engerdal kommune i Hedmark tidlig i november. Ulven er en genetisk viktig ulvehann som har kommet fra Finland eller Russland, ifølge direktoratet.

Norske og svenske myndigheter har inngått en avtale om å ta vare på genetisk verdifulle ulver. Ettersom lisensfellingsperioden starter 1. desember, har Miljødirektoratet mandag gitt Statens naturoppsyn i oppdrag å merke ulven før dette.

For å hindre etablering av ulv innenfor sørsamiske tamreinområder og unngå skade på tamrein, kan det også bli aktuelt å flytte ulven.

Det er funnet tamrein som er drept av ulv innenfor reinbeitedistriktet Svahken Sijte, etter at DNA-prøven ble samlet inn. Sannsynligvis er det denne ulven som har vært på ferde.

Etter at ulven er merket skal Miljødirektoratet vurdere om den må flyttes.

– Under merkingen vil vi få mer informasjon om den fortsatt utgjør en skaderisiko, slik at flytting kan være nødvendig. Flytting vil også kreve at vi finner et egnet område å flytte ulven til, noe vi må gjøre nærmere vurderinger av de kommende dagene, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i direktoratet.

Statens Naturoppsyn starter arbeidet med merkingen så snart det er egnede værforhold.
(©NTB)