Jon Georg Dale
Foto: Bjørn Inge Bergestuen

Ap og Frp vil endre naturmangfoldloven for å gjøre det enklere å felle ulv.

5. februar 2020

Siste: Saken er utsatt i Energi- og miljøkomiteen. Både Ap og Frp varsler at de vil fremme forslag til endringer i Naturmangfoldloven, som vil gjøre det enklere å felle ulv.

Ap vil endre naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven er igjen i spill på Stortinget. Energi- og miljøkomiteen skulle torsdag avgi sin innstilling til Senterpartiets forslag om å skyte 10–12 ulver i revirene Mangen og Rømskog i Akershus. Men på komitémøtet ble saken utsatt.

Etter møtet varslet imidlertid Arbeiderpartiet at de vil endre loven om forvaltningen av rovdyrene i Norge. Partiet vil ha inn en ny bestemmelse: Når bestandsmålet er nådd, skal det i seg selv være nok til at myndighetene kan si ja til å felle dyr. Dermed trenger ikke myndighetene å bruke andre begrunnelser, som å avverge skade på husdyr eller ivareta hensynet til folks helse eller offentlige interesser av vesentlig, for å si ja til felling.

– Rovviltforliket skulle få ned konfliktnivået, det har åpenbart ikke virket, sier Espen Barth Eide til NTB.

Han påpeker at nesten alle hevder de har rovdyrforliket fra 2011 i ryggen, selv om de har helt ulike syn.

– Vi mener derfor det er behov for en presisering, sier han.

Ifølge Nationen har ikke Arbeiderpartiet varslet om de kommer til å stemme for eller mot Senterpartiets forslag om å skyte de to flokkene, når saken kommer opp i Stortinget senere.

Barth Eide sier deres forslag til lovendring blir lagt fram som selvstendig forslag, mest sannsynlig på tirsdag.

Også Fremskrittspartiet har varslet at de vil se på loven igjen. Barth Eide sier han ikke vil utelukke at de to partiene kan finne sammen.

– Vi legger fram forslaget. Hvis det er flertall med Frp, er det greit for oss, sier han.

Frp vil ikke støtte forslaget om å felle flere ulver nå.

Etter at Frp gikk ut av regjering, varslet partiet en ny linje i rovdyrpolitikken. Blant annet åpnet partiet for å støtte et forslag fra Senterpartiet om å felle ulvene i Mangen og Rømskog.

Medlem av energi- og miljøkomiteen, Jon Georg Dale (Frp), mener en ny dom fra lagmannsretten viser at Sps forslag strider mot lovverket. Han vil derfor ikke støtte det og heller jobbe for å finne andre måter å få tatt ut ulvene på.

– Vår holdning i ulvepolitikken er kjent. Vi har sagt hele tida at vi vil skyte ulvene i Rømskog og Mangen. Det betyr at om ikke dommen hadde kommet fra lagmannsretten ville vi stemt for forslaget, sier han til avisen

Dommen blir anket til Høyesterett

Klima- og miljødepartementet meldte torsdag at de anker dommen til Høyesterett.

– Hvis Høyesterett holder fast på dommen, kommer jeg umiddelbart til å ta initiativ til å gjøre nødvendige endringer, sier miljøpolitisk talsperson Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Han håper på en rask avklaring fra landets høyeste domstol om de vil ta saken, og ber i så fall om at den behandles raskt.

– Jeg mener det er viktig at Høyesterett tar endelig stilling til disse rettslige spørsmålene, slik at vi får en klargjøring av hvordan naturmangfoldsloven er å forstå. Man kan være for eller mot lisensfelling av ulv, men vi må uansett ha klart for oss hvilke rettslige rammer som gjelder, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

(©NTB)