Morten Ørsal Johansen
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Frp bestemmer seg om pelsdyrerstatning innen få dager.

28. januar 2020

Frp lander denne uka sitt syn på hvor mye pelsdyrbøndene skal få i erstatning. Ap og Sp presser på for å få partiet med på en langt bedre ordning enn i dag.

– Vi går inn for at pelsdyroppdretterne skal få full erstatning. Vi skal ta stilling til hvilken ordning vi skal bruke i løpet av få dager, sier landbrukspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen (Frp) til NTB.

Han er saksordfører for forslaget fra Senterpartiet om «full erstatning» til bøndene som er rammet av at pelsdyravl blir forbudt fra 2025. Det kan bli en av de første sakene der Frp går sammen med andre opposisjonspartier og påfører den borgerlige mindretallsregjeringen et nederlag.

Forslagsstiller Geir Pollestad (Sp) har tro på at de får Frp med på laget.

– Jeg oppfatter at pelsdyrsaken er noe av det som ligger bak at Frp har gått ut av regjeringen, så jeg går ut fra at vi finner en løsning på dette, sier han til NTB.

Ørsal Johansen sier han har dialog med regjeringspartiene om saken, men tilføyer:

– Det er mest sannsynlig at vi får et flertall med Ap og Sp.

Frps stortingsgruppe skal diskutere saken onsdag, men ifølge Ørsal Johansen kan det først ventes en avklaring torsdag.

Venstre-seier

Det var Venstre som fikk gjennomslag for å forby pelsdyr da de forhandlet seg inn i regjering på Jeløya i 2018. Det har vært tungt å svelge for Frp. Partiet er heller ikke fornøyd med erstatningsordningen som regjeringen vedtok i november.

Men Ørsal Johansen vil ikke gå inn for Sp-forslaget uten videre.

– Vi må legge inn noe konkret om hva som skal være utgangspunkt for en slik full erstatning, sier han til Nationen.

Pollestad syns ikke det er så vanskelig:

– Full erstatning betyr at de skal få dekket det økonomiske tapet. Jeg tenker det er så enkelt som at de skal få det samme som om staten skulle etablere en kampflybase som gjør at de må avvikle driften sin, sier han.

Han mener altså at bøndene skal få en erstatning tilsvarende det en ville fått om myndighetene hadde ekspropriert eiendommen, men loven som gjelder for ekspropriasjon, oppgir ulike måter å beregne tapet.

– Betydelig tap

Også Ap ønsker en langt bedre ordning enn det regjeringen har fått i stand.

– Takseringer viser at det er mange som får et betydelig økonomisk tap, og jeg mener det ikke står seg særlig vel, sier Terje Aasland, som sitter i næringskomiteen på Stortinget for Ap.

Også han går inn for at reglene for ekspropriasjon må brukes, og han mener bruksverdien må legges til grunn.

Verken Aasland eller Pollestad kan vise til beregninger over hvor mye det vil koste å gi bøndene erstatning etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

Men Aasland opplyser at det er gjort beregninger tidligere som anslo en kostnad på 1,5 til 2 milliarder kroner. Til sammenligning er ordningen regjeringen gikk inn for før jul, anslått å ha en prislapp på 800–850 millioner kroner.

I en rapport som Norges Pelsdyralslag har fått utarbeidet, legges det fram regnestykker som viser at bønder vil bli påført tap i millionklassen med ordningen regjeringen har landet på, sammenlignet med om de hadde fått erstattet bruksverdi eller taksert verdi på anleggene. Enkelte vil bli sittende igjen med ubetalt gjeld, ifølge beregningene.

I rapporten defineres bruksverdi som «anleggenes økonomiske verdi basert på reell avkastning siste ti år».

(©NTB)

(©NTB)