Melkekyr i fjøs
Foto: Bo Mathisen

Forventet nedgang i melkeproduksjonen i januar.

7. februar 2020

Som forventet var produksjonen av kumjølk i januar i år betydelig lavere enn i 2019, men litt høyere enn prognosen. Nedgangen var på 9,5 millioner liter.

Totalt ble det i januar produsert 131,6 millioner liter kumjølk, 6,7 prosent mindre enn året før. Størst er nedgangen i Rogaland med 9,8 prosent, men også melkerike fylker som Trøndelag, Vestland og Møre og Romsdal har en betydelig nedgang.

Litt mindre fett og protein i kumjølka

Innholdet av tørrstoff i kumjølka går også litt ned sammenlignet med januar 2019, og er litt lavere enn prognosen. Fettinnholdet ligger på 4,34% mot 4,36 % i fjor. Proteininnholdet ligger på 3,42 %, mot 3,44 i fjor.

Kilde: Tine Medlem