Foto: Nortura
Foto: Nortura

-Forventer en krisepakke

5. april 2022

-Vi forventer en krisepakke fra staten som fullt ut må kompensere for de urimelige kostnadene som rammer jordbruket. Vi vet det er vanskelig å ta alle kostnadene ut i markedet, men vi forventer at Regjeringen sikrer et tollvern som beskytter norsk matproduksjon også hvis internasjonale priser går tilbake, det sa styreleder i Nortura Trine Vaag i sin tale til årsmøtet i Nortura i dag.

Her er utdrag av talen.

Helst ser vi at Regjeringen bruker de gamle triksene til Per Kleppe, og setter i verk motkonjunkturtiltak som nedsatt matmoms, reduserte energipriser, skriver ned prisen på kraftfôr og finner rimelige ordninger som gjør at vi får gjødslet gras, korn og grønnsaker. – Det er tiltak som hadde spart forbrukeren for økte kostnader og spart samfunnet for store kostnader. Jo tidligere i verdikjeden du kompenserer for kostnaden, jo større virkning får det- totalt sett.

De systemene som er for prisfastsettelse i landbruket og dagligvaremarkedet er ikke laget for å takle slike voldsomme endringer som vi nå opplever. Systemet er laget for stabilitet. Men stabilitet kun på inntektssiden holder ikke når vi står midt oppe i en kostnadstsunami som nå.

Det var årsaken til at vi ved juletider valgte å søke om å få sette ny PGE for 1. halvår 2022.  Det var ikke plankekjøring, men jeg er utrolig glad for at avtalepartene gikk om bord i saken og ryddet unna de formalitetene som i utgangspunktet gjorde dette så vanskelig. Ikke minst for at de bidro til å holde trykket opp rundt viktigheten av endringen opp mot markedet, sånn at vi faktisk fikk løftet prisendringene ut i markedet.

Vi fikk til dette nå. Men det er ikke på plass noen permanent nødventil som kan brukes i lignende situasjoner. Selvfølgelig håper vi at det ikke skal bli bruk for dette flere ganger, men hva hvis verden over tid blir mere ustabil? Jeg mener at dette må på plass, sånn at systemet også tar høyde for at det kan oppstå ekstraordinære situasjoner i framtida. Det håper jeg partene sørger for i årets jordbruksoppgjør.

Jeg håper, og forventer, at politikerne gjør noe før det er for sent. Jeg forventer at Stortinget stiller opp med følgende

-En krisepakke som sikrer at bonden får dekt inn produksjonskostnader, at vi får sådd og gjødslet jordene og foret opp dyrene som vanlig- sånn som vi ser i landene rundt oss.

-Et inntektsoppgjør som fører til at den norske bonden får en inntekt som gjenspeiler verdien av produksjonen

-At de definerer gårder, jorder, landbruksmaskiner og bonden som en samfunnskritisk infrastruktur – på linje med helsevesen, forsvar, politi og brannvesen.  

Det er umulig å ikke innom den fortvilelsen som er ute hos våre eiere, ja, alle bønder i Norge. Det siste året har vært veldig preget av det. Den siste uka har toppet det hele – hvor mange storfebønder har meldt inn hele buskapen sin til slakt i juni, hvis ikke Jordbruksoppgjøret gir tilstrekkelig penger og håp for framtida. Denne aksjonen viser hvor alvorlig det er. Selvsagt er det forskjeller på bønder, noen klarer seg greit, men for veldig mange nå er det veldig krevende. Felles for alle er at det er stor usikkerhet pga store kostnadsøkninger på toppen av en lav lønnsomhet!

Beredskapslager av korn er viktig, men akkurat NÅ er den viktigste matberedskapen for Norge å motivere bøndene til å fortsette å produsere mat om du er liten eller stor.

Gi bonden fremtidstro, forutsigbarhet og verdsett jobben – ikke med festtaler, men med økonomi!

Les hele talen her