Foto: Meraker Brug
Foto: Meraker Brug

Flertall på Stortinget for at Statskog skal kjøpe Meraker Brug

15. juni 2022

Det er ser ut som et flertall på Stortinget ønsker at Statskog skal kjøpe aksjene i Meraker Brug. Både Senterpartiet og SV sier til Landbruk24 at de ønsker en slik løsning, og til TV2 sier også Arbeiderpartiet det samme.

Det var i forrige uke det ble kjent at aksjene i Meraker Brug er til salgs.

Senterpartiet
-Jeg mener det er viktig å sikre norsk eierskap på norske eiendommer. Det slår også regjeringsplattforma fast. Derfor er det naturlig å be regjeringen bidra til at Meraker Brug forblir på norske hender. Det er viktig at eiendommen holdes under norsk kontroll og forvaltning for å sikre allmenheten rettigheter og tilgang til jakt og fiske, sier Per Olav Tyldum som sitter i næringskomiteen for Senterpartiet til Landbruk24.

Statskog kan stå for et oppkjøp slik også selskapet gjorde i 2010 da Borregaard-skogene ble kjøpt av Orkla. På tilsvarende måte kan det også i Trøndelag være aktuelt med et arronderingssalg for å styrke næringsgrunnlaget til lokale grunneiere, sier Tyldum.

SV
SV mener staten må kjøpe denne eiendommen og sikre at den forvaltes til det beste for fellesskapet. Det er viktig å sikre at dagens brukere får de samme rettigheter som de har i dag, for eksempel reindrifta. Da er det viktig med en eier av området, som bør være det offentlige, sier Lars Haltbrekken fra SV til Landbruk24. 

Haltbrekken har i dag stilt spørsmål til Landbruks- og matminister Sandra Borch om saken.

Statskog kan ikke uten videre kjøpe opp eiendommer som koster mer enn 30 mill. Da må de ha et vedtak i Stortinget bak seg. Et flertall for et slikt vedtak kan komme fra Sv og regjeringspartiene. Derfor må regjeringen komme med klare signaler raskt, sier Haltbrekken

Arbeiderpartiet

Til TV2 sier Arbeiderpartiets representant i næringskomiteen på Stortinget, Per Vidar Kjølmoen,at det offentlige bør eie denne eiendommen.

– Statskog er en god løsning. De er en god forvalter av store skogeiendommer, så dette er absolutt en mulighet. Landbruksdepartementet bør gå inn og undersøke mulighetene for at Statskog kjøper, eller om det kan overtas av andre offentlige myndigheter, sier Kjølmoen til TV 2.

Han vil nå ta initiativ for å sjekke hvilket handlingsrom som finnes. Det er landbruksdepartementet som eventuelt må gripe inn på vegne av det offentlige i denne saken.