Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Fk Agri legger ned kraftfôrproduksjon i Florø

31. januar 2020

Markedet for kraftfôr i Norge er i endring og forbruket går ned nasjonalt. Styret i Felleskjøpet Agri har som følge av dette vedtatt å flytte produksjonen av kraftfôr fra Florø til fabrikkene på Vestnes og Vaksdal. Felleskjøpet har som samvirke et ansvar for å holde bondens kostnader nede og slik opprettholde landbrukets konkurranseevne. En endring av selskapets fabrikkstruktur er derfor nødvendig, og vil gagne alle bønder i Norge.

Felleskjøpet skal legge til rette for at bonden har de beste forutsetningene for drift på gården, og investerer derfor kontinuerlig i teknologi, produkter, infrastruktur og kompetanse over hele landet. Samtidig må vi effektivisere vår egen drift der det er mulig og riktig. Nedgang i melkeproduksjonen og overproduksjon i enkelte deler av landbruket påvirker behovet for og bruken av kraftfôr. Bortfallet av eksportstøtten til Jarlsberg, og nedgangen i produksjon dette medfører, utgjør alene et redusert behov for kraftfôr nasjonalt på om lag 50 000 tonn for Felleskjøpet. Selskapet har derfor vurdert hele sin fabrikk- og produksjonsstruktur for å tilpasse seg markedet, og kunne investere videre i moderne produksjon for å møte nye krav til bærekraftig produksjon, sporbarhet og forbrukertrender.

Det er i dag tre fabrikker som leverer kraftfôr til bønder på Vestlandet. Fabrikken i Florø er den minste av de tre, og produserer rundt 40 000 tonn kraftfôr årlig. Fabrikkene på Vestnes og Vaksdal har kapasitet til å ta over volumene som i dag produseres i Florø.

-Felleskjøpet skal bidra til best mulig økonomi for våre medlemmer på kort og lang sikt, samtidig som vi skal sikre tilbud og leveranser av livsviktige innsatsfaktorer for bonden. Når behovet for kraftfôr minsker som følge av endringer i totalmarkedet må vi justere egen drift for å sikre lønnsomhet for eierne (bonden). Vi har en to-fabrikk-struktur for konvensjonelt kraftfôr både i Trøndelag og på Østlandet, og får nå samme situasjon på Vestlandet når produksjonen flyttes fra Florø. Endringene vi nå gjør vil ikke påvirke Vestlandsbonden som vil få sine leveranser som normalt, enten fra Vestnes i nord eller Vaksdal som dekker de sørlige delene av regionen, sier Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri.

Produksjonen i Florø vil fortsette i seks måneder mens omleggingen planlegges. Det er forventet at all produksjon fra Florø vil være flyttet rundt 1. august 2020. Fabrikken i Florø har 11 faste ansatte som blir berørt når stillingene ved fabrikken faller bort.

Satser på Vestlandet

Felleskjøpet jobber for å gjøre landbruket i Norge så konkurransedyktig som mulig, både nå og i fremtiden. Det handler om effektiv og lønnsom drift, og investeringer i kjernevirksomheten. Felleskjøpet har en omfattende virksomhet på Vestlandet og har satset nytt flere steder de siste årene.

-Flyttingen av kraftfôrproduksjonen fra Florø betyr på ingen måte at vi satser mindre på Vestlandet, snarere tvert imot. Felleskjøpets virksomhet er tuftet på et aktivt landbruk i hele landet og vi har i løpet av de siste 6 årene åpnet fem nye og moderne butikker i regionen, og har en rekke avdelinger som yter bonden service med verksted, gjødsellagre, maskinsalg og landbruksvarer. Det vil også komme ytterligere tre nye avdelinger på Manger, Sogndal og Nordfjordeid i løpet av de neste to årene, sier Skuterud.

Felleskjøpet er etter flyttingen fra Florø representert med 18 butikker, 5 verksteder, 2 gjødsellager og to fabrikker på Vestlandet.

Felleskjøpets kraftfôrproduksjon på Bergneset i Balsfjord vil også blir vurdert når selskapet nå planlegger sin fremtidige fabrikkstruktur. Denne fabrikken omfattes ikke av styrevedtaket som er gjort omkring Florø, og vil bli behandlet som en separat sak av styret senere.

Kilde: Pressemelding fra Fk Agri