Kronprins Håkon deler ut pris
Foto: Rederiforbundet

Felleskjøpet Agri fikk pris for satsing på null-utslippsfrakt.

18. mars 2021

Torsdag 18. mars tildelte Rederiforbundet Heyerdahlprisen til Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement for sin ambisjon og langsiktige satsing på null-utslippsfrakt langs Norskekysten.

– Felleskjøpet har som ambisjon å ha nullutslipp fra transport innen 2050. Vi er derfor svært glade for å motta Heyerdahlprisen for jobben vi har påbegynt med å tilby langvarige transportkontrakter på nullutslippsskip, sier Per-Kenneth Øye, logistikksjef i Felleskjøpet Agri SA. 

Tildelingen skjedde på Rederiforbundetårskonferanse. I sin begrunnelse sier ekspertkomiteen at vinnerne av årets Heyerdahlpris, ved å invitere til åpen anbudskonkurranse med tilbud om langtidskontrakt til verdens første nullutslipps frakteskip, har brukt sin rolle som vareeier til å initiere utviklingen av flere ulike nullutslippsløsninger for større skip med lengre seilingsdistanser. Ekspertkomiteen sier videre at årets vinner setter […] en ny standard for vareeiers rolle i arbeidet med å redusere utslipp fra skipsfarten. Ved å etablere etterspørsel etter utslippsfrie skip bidrar årets vinner aktivt til å akselerere det grønne skiftet i næringen. 

– Sammen med den norske bonden har vi sterk vilje og store forventninger knyttet til oss i jobben med å gjøre hele næringen enda grønnere i årene som kommer. Bærekraft står sentralt i vårt selskap og en slik utmerkelse inspirerer veldig i den videre jobben vi skal gjøre for å nå målene våre, slår Per-Kenneth fast.   

Heyerdahlprisen deles ut hvert andre år til kandidater som på fremragende vis har bidratt til det beste for det maritime miljøet. For å kvalifisere til prisen må kandidatene kunne vise til innovasjon og miljøarbeid i samsvar med Thor Heyerdahls ånd. Prisen ble etablert i 1999 av Thor Heyerdahl og Norges Rederiforbund.  

I arbeidet med årets Heyerdahlpris la ekspertkomiteen vekt på prosjekter som tar skipsfarten nærmere målet om nullutslippsløsninger som kan brukes av større skip som seiler over lengre distanser.   

Hvorfor satse på sjøtransport? 

Under tildelingen fikk Øye spørsmål om hvorfor har bondens selskap, med virksomhet knytta til jordbruk og fastlandet, valgte å gå aktivt inn i et slik prosjekt knytta til sjøtransport.  

– Det unike i dette prosjektet er at helt ulike vareeiere som først og fremst er assosiert med landjorda finner sammen på sjøen. Hovedgrunnen er at norsk maritim næring samarbeider på en måte som ikke finner sitt sidestykke noe sted i verden. Det gir stabile og langsiktige rammer for oss som vareeiere, og som igjen fører til at vi ønsker å gi tilsvarende langsiktige transportkontrakter, som muliggjør dette prosjektet, forklarte han.

Offentliggjøring av skip snarlig 

Felleskjøpet frakter årlig 100 skipslaster med til sammen 350 000 tonn korn fra Østlandet til Vestlandet. HeidelbergCement frakter sand, grus og pukk motsatt vei. Selskapene fikk overveldende respons da de sommeren 2021 gikk ut og etterlyste rederier og energileverandører som ville utvikle verdens første nullutslipps bulkskip.  

Da fristen gikk ut i oktober, hadde 31 rederier og 12 energileverandører meldt sin interesse. Det nye skipet som skal bli bygget, kommer snart til å bli offentliggjort.  

– Vi ser på de siste detaljene i disse dager, og kommer snart til å bekjentgjøre hvilket selskap som blir valgt. Det har vært stor konkurranse med mange veldig gode forslag og vser frem til å offentliggjøre det vinnende konseptet, sier Øye.    

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri