Flagg med FK logo
Foto: Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri kjøper seg inn i svensk teknologiselskap

25. september 2018

Felleskjøpet Agri kjøper seg inn i det svenske teknologiselskapet Dataväxt og skal samarbeide tett med svenske Lantmännen om å utvikle nye tjenester i både Norge og Sverige. Samarbeide skal sikre innovasjon og ny teknologi som skaper verdi for den nordiske bonden. Nye tjenester og produkter lanseres i Norge i høst.

Felleskjøpet kjøper 12 prosent i Lantmänneneide Dataväxt. Teknologi-samarbeidet skal gi nye tjenester i begge land, og i Norge vil plattformen Min gård bli sentral i utviklingen. Med teknologien og utviklingsmiljøet til Datavaxt vil nye spesialtilpassede verktøy bli tilgjengelig for den norske bonden.

-Felleskjøpet Agri, Lanmännen og Datavaxt skal sammen jobbe for økt digitalisering i landbruket som igjen gir økt produktvitet og lønnsomhet både i det norske og svenske landbruket. I klartekst skal teknologisamarbeidet være med på å bedre avlingen til de nordiske bøndene, noe som igjen gir de bedre økonomi. Effektiv produksjon betyr en mer bærekraftig produksjon, noe som er viktig når jordas matressurser er under press, forklarer utviklingssjef for landbruk i Felleskjøpet, Bjarne Holm.

Digitaliseringen i landbruket setter nye krav til både leverandør og bonde, og det handler i stor grad om å produsere mer, bedre og renere.

– Lantmännen, Felleskjøpet Agri och Dataväxt ligger alle i forkant med digitale landbruksprodukter, men selskapenes fokus har vært rettet mot ulike områder i næringen. Det gjør at vi kompleterer hverandre godt og kan dra nytte av hverandres erfaringer, sier Carin Ritter, strategisk utvikler hos Lantmännen.

De første nye Dataväxt tjenestene og produktene vil lanseres i det Norske markedet allerede i høst, og Felleskjøpet Agri og Lantmännen er i gang med samarbeidet rundt nye løsninger.

Teknologi for alle på Felleskjøpets «Min gård»

Norske bønder er allerede langt fremme på bruk av digitale verktøy både på jordet og i husdyrproduksjonen. Med tjenester fra Dataväxt vil digitaliseringen nå enda lenger og teknologien som tilbys vil være mulig å bruke i kombinasjon med allerede eksisterende løsninger fra for eksempel John Deere. I dag leverer Dataväxt blant annet kart over jorder, gjødselplan og satellittverktøy slik at bonden kan drive jordbruket mer presist. Planleggingsverktøy og teknologi for automatisk sporing og dokumentasjon aktivitet vil lanseres i Norge i høst. Felleskjøpet og Lantmännen sitter på sin side på ulik kunnskap, noe som betyr at selskapene kan dra nytte av hverandre i fremtiden.

-Dataväxt har stor kunnskap om teknologi og innovasjon, og i tillegg har de tilgang på maskinvare. Dermed kan Felleskjøpet Agri, Lantmännen og Dataväxt sammen ta digitalisering i landbruket til et nytt nivå med produkter det er lett å bruke til gunstig pris, sier Holm.

Om Lantmännen Lantmännen er et svensk samvirke og en av Europas ledende aktører innen landbruk, maskin, bioenergi og husdyrfôr. Selskapet eies av 25 000 svenske bønder, har 10 000 ansatte og omsetter for 40 milliarder kroner årlig.

Om DataVäxt DataVaxt AB er teknikk- og kunnskapsbasert selskap med røtter i det svenske landbruket. DataVaxt ble grunnlagt i 1996 med utgangspunkt i programvare for dokumentasjon av vekst og foredling av ressurser hos den svenske bonden. I dag utvikler og markedsfører DataVaxt en rekke ulike produkter for dokumentasjon, sporbarhet og oppfølging av produksjon innen landbruksnæringen i Skandinavia.

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri.