Foto: Geir Olsen / NTB
Foto: Geir Olsen / NTB

Færre landbruksbranner i 2020

24. mars 2021

Antallet landbruksbranner hadde en nedgang i 2020, både for driftsbygninger og bolighus på gårdsbruk. Brannerstatning for driftsbygninger har økt fra året før, men er likevel lavere enn gjennomsnittet for siste 10 år. Stor innsats for bedre el-sikkerhet har gitt positive resultater.

Det omkom til sammen 852 husdyr i brann i 2020. Dette er vesentlig lavere enn siste 10 års gjennomsnitt som var 6 800 dyreliv i året, men målet er at ingen dyr skal omkomme i brann.

De fleste branntilløp i driftsbygninger har elektrisk årsak – særlig varmgang sikringsskap. For å avdekke slike utfordringer før brann oppstår, er brannforebyggende el-kontroll med varmesøkende kamera viktigste tiltak. Over 20 000 elektriske anlegg er kontrollert og utbedret for brannfarlige feil.

Både å unngå brann og det å kunne slukke et branntilløp er viktig. Etter krav fra forsikringsbransjen innført i 2016 har nærmer 7 000 bønder nå tatt sertifikat i varme arbeider, der slukkeøvelse inngår.

Norge var først i verden med å sikre husdyr med brannalarm. Nå er det også krav om direkte varsling til mobiltelefon. Siden 2G-nettet fases ut i 2025, så alle som har alarmutringer på dette nettet må skifte til 4G før den tid.

For øvrig pågår det testing av temperatursensorer for montering i sikringsskap i landbruket. Hensikten er å gi et varsel på mobiltelefon om det er unormal temperaturutvikling. Dette erstatter ikke en el-kontroll, men gir bonden mulighet til å følge med på om brannfarlige el-feil som oppstår mellom hver kontroll, og dermed kan ringe en elektriker for utbedring, istedenfor å måtte ringe brannvesenet.

Statistikk over brann i driftsbygninger

Kilde: Pressemelding fra Landrukets Brannvernkomite