Gårdsbruk
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

En tredel av landbrukseiendommene eies av pensjonister.

1. juli 2019

54.000 landbrukseiendommer var eid av dem som hadde fylt 67 år ved utgangen av 2018. Det utgjør nær en tredel av de 170.000 eiendommer som hadde personlig eier.

I 2018 var det 182.300 landbrukseiendommer i Norge, viser statistikken over landbrukseiendommer fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av disse hadde 170.000 personlig eier, mens 12.300 eiendommer hadde andre eiere som kommune, fylke, stat, dødsbo og aksjeselskap. For eiendommer med personlig eier var det 17.100 eiendommer med eier under 40 år, 98.900 eiendommer med eier 40–66 år og 54.000 med eier som var 67 år eller eldre.

Gjennomsnittsalderen var 59 år. Hver femte landbrukseiendom hadde mer enn én eier.

Uten fast bosetting

I alt 144.900 landbrukseiendommer var registrert med bolighus, og 370.000 personer var bosatt på eiendommene i fjor. Det er 3.000 færre bosatte enn året før.

Fra 2006 til 2018 er bosettingen redusert med 77.000 personer. Nedgangen har vært størst i Møre og Romsdal med 6.800 færre bosatte, mens Finnmark hadde den største prosentvise nedgangen på 26 prosent.

Mens nærmere 10 prosent av befolkningen bodde på landbrukseiendommer i 2006, var fjorårets andel redusert til 7 prosent.

I Sogn og Fjordane var 20 prosent bosatt på landbrukseiendom i fjor. Mer enn hver femte landbrukseiendom med bolighus var uten fast bosetting i 2018. Nordland hadde størst andel ubebodde eiendommer med 42 prosent. Mange ubebodde eiendommer blir brukt som ferieboliger.

Store eiendommer i Finnmark

Arealene knyttet til landbrukseiendommer utgjorde i fjor noe over 249 millioner dekar. En tredel av arealene er jordbruksareal og produktivt skogareal, mens to tredjedeler omfatter uproduktiv skog, åpen fastmark, fjell, myr og vann.

Gjennomsnittsstørrelsen for alle eiendommer var 1.350 dekar, og varierte fra 400 dekar i Vestfold til 11.400 dekar i Finnmark. Spesielt Finnmark har noen få store eiendommer som gir et høyt snitt. På landsbasis var det nær 800 eiendommer med et samlet areal over 20.000 dekar.

Landbrukseiendommene omfatter også store bygningsressurser, med i alt 950.000 bygninger i 2018. Disse fordeler seg på 204.000 bolighus, 445.000 driftsbygninger og 301.000 andre bygninger.

(©NTB)