Jarlsberg logo
Foto: Tine Mediebank

Elnesvågen bygges om, skjebnen til Voss utsatt.

19. juni 2019

Styret har i dag vedtatt at TINE Meieriet Elnesvågen i Møre & Romsdal bygges om og at endelig beslutning om TINE Meieriet Voss tas innen utgangen av 2019. Det blir ikke store endringer for de øvrige ysteriene.

Styret ønsker å vente med endelig vedtak om TINE Meieriet Voss til en overordnet plan for industristrukturen i TINE foreligger.

Konkurransen i markedet blir stadig mer krevende, ikke minst på grunn av økende import. Den økonomiske støtten til produksjon av Jarlsberg® for eksport er under utfasing og faller helt bort i løpet av 2020. Etter at eksportproduksjonen er faset ut er kapasitetsbehovet vesentlig redusert og TINE må tilpasse seg med en fremtidsrettet og effektiv produksjonsstruktur. Dette er bakgrunnen for saken.

TINE Meieriet Elnesvågen bygges om

Med en forholdsvis enkel ombygging vil TINE Meieriet Elnesvågen kunne produsere både 10 kg blokkost og 10 kg rund ost i minst fem år. Det legges til grunn omtrent samme produksjonsmengde som i dag, ca. 6.000 tonn. Det vil gi en god utnyttelse av melka i et melkerikt område. Etter planen vil anlegget være ferdig ombygd høsten 2020. Det er lagt til grunn en investering på ca. 120 millioner kroner.

Behov for fleksibilitet under oppstart i Irland

En enklere ombygging av Elnesvågen vil også gjøre oppstarten av Jarlsberg®-produksjonen i Irland mer fleksibel og mindre risikofylt. Produksjonen av rund Jarlsberg® kan da fortsette på Elnesvågen i den skala det er behov for inntil det produseres Jarlsberg® av stabil kvalitet i Irland. I utbyggingen skal en også vurdere størst mulig utnyttelse av dagens utstyr.

Vedtaket betyr videre at Gräddost fortsatt skal produseres ved TINE Meieriet Verdal og Edamer og Kvitlin fortsatt ved TINE Meieriet Ørsta.

Kilde: Pressemelding fra TINE