Illustrasjonsfoto: Trond Anstensrud
Illustrasjonsfoto: Trond Anstensrud

Dispensasjon for bruk av glyfosat i korn til fôr

24. august 2023

Mattilsynet har gitt dispensasjon for bruk av glyfosatpreparater til nedvisning av etterrenning og ugras i korn til fôr. Dispensasjonen gjelder hele landet.

Her er et utdrag av etiketten som gjelder, det er lavere doser enn ved vanlig bruk av glyfosat.

Kilde: Norsk Landbruksrådgiving