Slakting
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Det ble slaktet mindre svin og mer fjørfe i 1.halvår.

27. september 2019

Slaktestatistikken for første halvår viser at det er en nedgang på 7,3 prosent i slaktingen av svin. Mens det er en økning på 7,5 prosent for fjørfekjøtt. Også for storfe er det en liten økning sammenlignet med første halvår i fjor

Tabellen viser antall tonn slaktet i første halvår i 2019 og 2018.

  2019 2018  Endring
Svin 64 677 69 807 -7,3%
Fjørfe 52 975 49 300 +7,5%
Storfe 43 126 42 642 +1,1%
Sau  1 720  2 296 -25,1%

 

Rogaland det store kjøttfylket

Den fylkesvise oversikten viser at Rogaland fortsatt er det store kjøttfylket, spesielt på svineproduksjon er de klart størst. På fjørfekjøtt er Rogaland og Trøndelag nesten like store. Trønderne leverer mest storfekjøtt, den posisjonen vil bli utfordret av Innlandet neste år når Hedmark og Oppland slår seg sammen.

Tabellen viser antall tonn slaktet i første halvår i de ulike fylkene.

Fylke                                                    Svin         Fjørfe           Storfe

Det blir slaktet så lite sau og lam i første halvår at det er tatt ut av statistikken.

Kilde: SSB