Jon Georg Dale
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Dale vil ikke love noen krisepakke med det første

1. august 2018

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) sier at erstatningene for avlinger som er ødelagt av tørken blir på flere hundre millioner kroner. – Vi vet ikke hvor store skadene blir, men det er ingen tvil om at det nok beløper seg til et tresifret millionbeløp, sier Dale til NTB.

Mandag starter behandlingen av erstatningssøknadene. Et av krisetiltakene som ble innført i sommer, går ut på at bøndene får utbetalt et forskudd på opp til 70 prosent av forventet avlingsskadeerstatning.

– Utbetalingene vil komme så fort søknadene er behandlet, trolig fra midten av august. Vi behandler dem så fort som mulig for at bøndene skal få den avlastningen på økonomien som kreves, sier landbruksministeren.

Nedbør

Den voldsomme tørken har ført til at bønder over hele Sør-Norge har fått fôravlingene sine ødelagt, noe som igjen har ført til at mange har blitt nødt til å slakte flere dyr enn planlagt. Nå jobbes det med å få importert fôr, og dermed trenger bøndene likviditet.

Landbruksministeren håper også at de siste dagenes nedbør på Vestlandet kan hjelpe noe, men understreker at situasjonen fortsatt er krevende.

– Vi håper at Jæren kan bidra til å løse litt hvis det er fuktig nok, og det blir en ny slått som kan avhjelpe situasjonen. Men det er litt sent på året med tanke på dette, sier han.

Krisepakke?

De siste dagene har presset økt mot regjeringen for å få på plass en krisepakke til bøndene, noe Nationen onsdag skrev at det nå er flertall for på Stortinget. Det er allerede innført en rekke krisetiltak i løpet av sommeren, men ingen av dem innebærer betydelige økonomiske ekstrabevilgninger.

Leder Merete Furuberg i Småbrukarlaget viser til at den svenske regjeringen har bevilget 1,2 milliarder kroner i krisehjelp til tørkerammede bønder.

– Når svenske myndigheter kommer med en krisepakke, hvorfor kommer ikke Norge med det? Vi sitter på mer penger i statskassa enn det Sverige gjør. Nå må regjeringen komme med en krisepakke, og det må til for framtida, sier hun til Nationen.

– Høyere støtte enn i Sverige

Dale kan ikke love noen krisehjelp med det første, men viser til at et utvalg bestående av representanter for staten og landbruksorganisasjonene skal diskutere mulige økonomiske tiltak. Det første møtet var onsdag.

– Det er avgjørende at vi gjør den administrative jobben før vi bestemmer veien videre, sier Dale til NTB.

Han viser til at Sverige ikke har en ordning for avlingsskadeerstatning, slik som Norge, og at denne ordningen i stor grad vil avhjelpe bøndene her til lands.

– Dette krisetiltaket er normaltilstand i Norge. Svenske bønder har også fått beskjed om at utbetalingene vil starte i desember, mens de her starter fortløpende, sier Dale.

Den gjennomsnittlige støtten til svenske bønder er også lavere enn i Norge, påpeker han.

– Selv med de grepene Sverige gjør nå, har svenske bønder om lag halvparten av det norske støttenivået.

Ifølge departementet har Sverige 61.000 bønder, med en samlet støtte på 9 milliarder kroner, mens Norge har en samlet jordbruksavtale på 16 milliarder kroner fordelt på 40.000 bønder.

Oppfordrer til ekstrabemanning

Landbruksdirektoratet opplyser at de forventer en mangedobling av antall erstatningssøknader for avlingsskader når behandlingen starter mandag.

Det er kommunene som behandler søknadene sammen med fylkesmennene.

– Vi ber om at fylkesmennene i de berørte områdene setter inn ekstra ressurser slik at produsentene får utbetalt erstatning så raskt som mulig, oppfordrer direktoratet.

Oppfordringen gjelder også kommunene.

(©NTB)