Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Budsjettnemnda ble varslet om prishopp på gjødsel i mars

14. juli 2021

Budsjettnemnda for jordbruket ble varslet om en kraftig prisoppgang på gjødsel allerede i mars, sier en rådgiver i NIBIO til Nationen. Generalsekretæren i Bondelaget holder fast på at forhandlingsutvalget for jordbruket ikke visste dette før i mai.

Seniorrådgivar i Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), Finn Walland, sier til Nationen at han utarbeidet et dokument om gjødselpriser som ble lagt fram for Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) og behandla i møtet den 23. mars. Begge bondeorganisasjonene og staten sitter i Budsjettnemnda.

– I mars orienterte vi om at det var ein pågåande og sterk prisvekst på gjødsel. Eg er forundra over at begge bondeorganisasjonane seier dei ikkje kjente til det før i mai. Viss dei hadde lest dokumenta, så ville dei visst om det, seier Walland til Nationen.

Svar fra jordbruket
Landbruk24 har spurt medlemmene i Budsjettnemnda fra jordbruket om hva de visste?

Generalsekretær i Bondelaget Sigrid Hjørnegård svarer i en e-post på vegne av Bondelagets medlemmer i nemnda følgende:

Usikkerhet
-For å beregne alle inntekts- og kostnadskomponenter i budsjettnemndas tallgrunnlag, utarbeider sekretariatet for Budsjettnemnda en rekke dokumenter til møtene i nemnda, også om gjødselpriser. Formelt skjer all informasjon fra Budsjettnemnda til partene i jordbruksoppgjøret gjennom de 3 utredningene nemnda utarbeider. I disse utredningene står det ingen ting om utviklingen i framtidige gjødselpriser for neste gjødselsesong, men det er påpekt generell usikkerhet rundt tallmaterialet i år pga effekter av pandemien. Denne usikkerheten adresserte vi på en tydelig måte i jordbrukets krav i årets jordbruksforhandlinger, skriver Hjørnegård.

N-gjødsel
-Normalt går verken nemndmedlemmer eller sekretariatet ut med informasjon som ligger i dokumentene, da informasjonen bl.a kan ha blitt gitt konfidensielt av aktører som leverer data til budsjettnemnda.  I går valgte imidlertid en i sekretariatet for Budsjettnemnda (Nibio) å gå ut i media, om at det i et dokument lå en setning om at internasjonale gjødselpriser hadde steget mye i januar, og at de enda ikke hadde flatet ut på det tidspunktet. I dette dokumentet ble det også påpekt at det var stor usikkerhet rundt internasjonale gjødselpriser for 2021. Så vidt jeg er informert om, er setningen satt i en sammenheng med at prisveksten ikke ville få konsekvenser for norske gjødselpriser for NPK inneværende sesong, men for ren N-gjødsel. Prisveksten på N-gjødsel ble innarbeidet i BFJ’s materiale for 2021.

Varslet Stortinget i mai
-Da det kom nye signaler om sterk prisvekst i det norske markedet i mai, tok Norges Bondelag straks kontakt med markedsaktøren for å få mer informasjon. Vi varslet deretter Stortinget om saken og om at det kan bli nødvendig med tilleggsforhandlinger dette året. Det samme gjorde Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Vi vil jobbe videre med et godt nok grunnlag for eventuelle forhandlinger. I den sammenheng blir det viktig å få en langt bedre oversikt over fakta og konsekvenser av gjødselprisøkningene.

Tilleggsforhandlinger.
-Når det gjelder prisveksten for gjødsel for kommende sesong, ville det ikke vært mulig for partene i april å fastslå endelig prisvekst fra 1. juli, uavhengig av setningen i bakgrunnsdokumentet til Budsjettnemnda. Det kunne for øvrig heller ikke partene gjøre i jordbruksoppgjøret 2008, da man sto i en tilsvarende situasjon. Da la partene i forutsetningene for jordbruksavtalen seg på et konservativt anslag for gjødselprisøkning, for ikke å snakke prisveksten opp, men antydet tilleggsforhandlinger. Tilleggsforhandliger ble det, og det vil være også virkemidlet man kan ta i bruk i år, når en har fått større kunnskap om prisveksten for kommende sesong, avslutter Sigrid Hjørnegård.

Deltok ikke i møtet
Anders Nordstad, generalsekretær i Bonde- og Småbrukarlaget skriver følgende i en e-post til Landbruk24.: -Jeg deltok ikke i dette møtet fordi vi hadde møte i representantskapet vårt på samme tidspunkt. Jeg kan heller ikke se å ha mottatt noe dokument om dette i forkant av dette møtet 23.3 og kan derfor ikke uttale meg i sakens anledning.