Foto: Yara
Foto: Yara

Børsras for Yara etter kvartalsrapport

8. februar 2022

Gjødselselskapet Yara foretar nedskrivninger knyttet til et gruveprosjekt i Etiopia, men leverer fortsatt et overskudd før skatt for fjorårets siste kvartal. I løpet av dagen har aksjekursen for Yara på Oslo Børs gått ned med 7 prosent.

Resultatet før skatt var på 38 millioner dollar, mot 210 millioner dollar i samme kvartal i 2020. Omsetningen har økt kraftig, fra 2,9 til 5 milliarder dollar.

Selskapet har foretatt nedskrivninger på 250 millioner dollar, det meste knyttet til gruveprosjektet i Dallol i Etiopia.

Yara beskriver markedssituasjonen som god. Høye og ustabile priser på naturgass vil imidlertid fortsatt være en utfordring for nitrogenindustrien i Europa.

Her skriver også selskapet, som har vært sterkt preget av høye priser på gass, en viktig innsatsfaktor i gjødselproduksjonen, at det forventer at kostnadene knyttet til denne råvaren vil ligge 900 millioner dollar og 700 millioner dollar høyere enn i fjor i henholdsvis første og andre kvartal i år. Det utgjør i alt en ekstraregning på hele 14 milliarder kroner.

«Dette bidrar igjen til bekymring for global matvaresikkerhet i en situasjon med en allerede stram tilbudssituasjon for alle de viktigste næringsstoffene», opplyser selskapet.

Yara foreslår et utbytte på 30 kroner per aksje for 2021. Med dagens antall aksjer tilsvarer det en utbetaling til eierne på 7,6 milliarder kroner, skriver E24

Staten er største eier i Yara med 36 prosent av aksjene, etterfulgt av Folketrygdfondet med syv prosent.

Nøkkeltall

Nøkkeltall fra Yara International ASAs resultat for fjerde kvartal 2021. Tall for samme periode 2020 i parentes.

* Driftsinntekter: 5,032 milliarder dollar (2,925 milliarder dollar)

* Driftsresultat: 148 millioner dollar (210 millioner dollar)

* Resultat før skatt: 38 millioner dollar (298 millioner dollar)

Se kvartalsrapporten her

(©NTB)