2 ulver
Illustrasjonsfoto. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Bondelaget vil fjerne mål om ynglende ulv.

30. september 2020

Under behandlingen av næringspolitisk program på dagens årsmøte i Norges Bondelag ble det vedtatt en skjerping av rovdyrpolitikken. Flere endringsforslag fra Hedmark Bondelag ble vedtatt etter å ha blitt avvist av programkomiteen.

Endringsforslagene som ble vedtatt var:

-Fjerne mål om ynglende ulv i Norge
-Redusere bestandsmål for bjørn
-Det må innføres stående fellingstillatelse på ulv utenfor ulvesona, og bestanden må beskattes innenfor ulvesona.
-Det må jobbes for at rovdyrsonene ikke utvides

Se hele det næringspolitiske programmet her