Foto: NBS
Foto: NBS

Bonde- og Småbrukarlaget vil kreve tilleggsforhandlinger

9. januar 2022

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag sendt brev til Norges Bondelag hvor de ber om støtte til å kreve tilleggsforhandlinger etter Hovedavtalens §2-4 Omgjøringer og tillegg.

-Vi mener det er viktig å kreve tilleggsforhandlinger i den situasjonen vi står i med galopperende kostnadsøkning på en lang rekke innsatsfaktorer, sier leder Kjersti Hoff.

Det er en spesiell situasjon hvor vi allerede har hatt en tilleggsforhandling om gjødsel og bygningsmaterialer innenfor denne perioden. Dessverre har kostnadene økt betydelig både på disse innsatsfaktorene og mange andre siden da. Protokollen vi skrev under i oktober sa tydelig at dette var en foreløpig kompensasjon for gjødsel og bygningsmaterialer der det ble protokollført at elektrisk kraft også skal vurderes. I sluttprotokollen står det: «Partene skal se spesifikt på hvor store kostnadsøkningene på kraft ble fra 2020 til 2021 og ta stilling til hvordan dette skal håndteres, normalt som en del av jordbruksoppgjøret i 2022»

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener det er viktig at også andre innsatsfaktorer nå blir vurdert som følge av de eskalerende kostnadsøkningene vi har opplevd det siste året.

-Kostnadene presser både lønnsomheten og likviditeten i jordbruket til randen. Ordinære forhandlinger gir først utbetaling i februar 2023 og vi frykter at dette for mange blir altfor sent. Det er helt nødvendig med kostnadskompensasjon så snart som mulig og med utbetaling i 2022. Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener derfor tilleggsforhandlinger er en risikodemper vi har gjennom Hovedavtalen som vi bør benytte oss av, sier Hoff.

-Vi vil samtidig lete etter andre muligheter for kostnadskompensasjon, og faglagene ber derfor sammen om møter med landbruksministeren, finansministeren og olje- og energiministeren for å beskrive nødvendigheten av tiltak som virker raskt, fortsetter Hoff.

Det er ikke bare i Norge det er kostnadsvekst og prisene på en rekke innsatsfaktorer øker verden over. Situasjonen er spesiell, og det er en reell risiko for redusert matsikkerhet og -beredskap både her hjemme og globalt. Norsk jordbruk er i en svært krevende situasjon hvor økte priser i begrenset grad kan tas ut i markedet, samtidig som prisøkning hos leverandører og andre tjenester vi er avhengig av øker. Kostnadsveksten er derfor ikke bare på råvarer og materialer, men oppleves over hele linja. Derfor er det særlig viktig at de innsatsfaktorene som påvirker bunnlinja og likviditeten kompenseres for nå.

-Den norske matvareberedskapen er sårbar. Grunnstammen i våre distrikter, små og mellomstore gardsbruk, har opplevd avskalling over lang tid. De store gardsbrukene treffes også av en kostnadsvekst de ikke klarer. Det siste tiåret har to gardsbruk blitt lagt ned hver dag. Med den kostnadsveksten vi opplever nå frykter jeg konkurser og at nedleggelser vil øke betraktelig, , sier Hoff.

-Norsk Bonde og Småbrukarlag er bekymra for norsk jordbruk. Nå må regjeringa og Stortinget vise bønder at de vil sikre norsk matproduksjon, og gi tydelig handling og kompensasjon så raskt som mulig. Det haster, avslutter Hoff.

Brevet til Norges Bondelag

Kilde: Pressemelding fra Bonde- og Småbrukarlaget