Olaug Bollestad
Foto: Torbjørn Tandberg

Bollestad: Mange pelsdyrbønder kommer veldig bra ut.

8. januar 2020

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) fikk i Stortinget onsdag hard kritikk for den kompensasjonen hun har lagt opp til for pelsdyrbønder som nå må avvikle.

– Denne regjeringen har brutt med den næringsfriheten vi tradisjonelt har hatt i Norge. Regjeringen har innført et nasjonalt forbud mot hold av pelsdyr, sa næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) i Stortingets muntlige spørretime.

– Mener statsråden det er rett at folk som blir fratatt sin mulighet til å drive næringsvirksomhet, skal sitte igjen med et stort økonomisk tap?

Bollestad viste til at kompensasjonsordningen, som har en anslått ramme på vel 800 millioner kroner, innebærer at pelsdyrbønder får tid på seg fram til 2025 til å avvikle driften. Hun trakk også opp hovedlinjene i ordningen og nevnte støtte til opprydning og omstilling.

– Når vi har lagt den innretningen vi har gjort, kommer veldig mange veldig bra ut, sa statsråden.

Bollestad understreket samtidig at ordningen skal «oppleves som rettferdig» og lovte å følge nøye med på eventuelle urimelige utslag.

(©NTB)