Regjeringa har nå avklart at det blir en løsning som sikrer at de mange tusen boligene som finnes på norske gårdsbruk blir inkludert i ordningen. Dette vil gjelde uavhengig av om abonnementet er registrert på en person eller på et organisasjonsnummer.

– Jeg er fornøyd med at vi fikk denne viktige avklaringen. De høye strømprisene næringa opplever nå, kommer på toppen av svært høye prisøkninger på flere av innsatsfaktorene bonden bruker. Det betyr derfor mye for bondefamiliens økonomi at de også får ta del i sikringsordningen for høye strømutgifter i husholdningene, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Ordningen for husholdningene innebærer at en får støtte til strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av månedlig forbruk. Det er nettselskapet som skal administrere ordningen. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået. Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren. Ordningen gjelder fra desember, med fratrekk på fakturaen en mottar i januar, og til og med for mars måned.

– Med dette grepet viser regjeringa at de forstår at det økende kostnadsnivået er svært krevende for landbruket. Mange faktorer som strøm og gjødsel stiger kraftig, nå blir i hvert fall en del av de økte strømkostnadene kompensert, sier Bjørn Gimming.

Kilde: Norges Bondelag.