Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Bjørn Rune Gjelsten kjøper AS Værdalsbruket

28. april 2021

Storebrand har inngått en avtale om å selge 100 prosent av aksjene i AS Værdalsbruket til Fabritius Gruppen AS, et heleid datterselskap av Gjelsten Holding AS. Det melder selskapet i en børsmelding.  Eiendommen utgjør ca. 900 000 dekar, tilsvarende 58 % av Verdal kommunes totalareal.

AS Værdalsbruket er Norges nest største private skogseierselskap med beliggenhet i Trøndelag. Selskapet eier betydelige kalksteinressurser, driver naturbasert turisme og er deleier i Inntre Holding AS, som er en stor trelastleverandør. Storebrand har vært eier av AS Værdalsbruket siden 1935 og før transaksjonen har det vært eid av Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS i fellesskap.

– Vi har vært eier av Værdalsbruket i nesten 100 år og er glade for å ha funnet en ny eier som ønsker å bevare og videreutvikle virksomheten på en god måte, sier konsernsjef i Storebrand Odd Arild Grefstad. Transaksjonen estimeres å bidra positivt med om lag 500 millioner kroner på Storebrand-konsernets resultat i 2. kvartal 2021, og bidra positivt med 2 prosentpoeng til solvensmarginen. Transaksjonen forventes gjennomført i slutten av mai 2021.

Gjelsten betaler i overkant av 800 millioner kroner for selskapet, opplyser Storebrand til E24

– Det er et stort privilegium og en unik mulighet å kunne få overta en så spesiell og flott eiendom, som gjennom lang tid har blitt forvaltet godt av Storebrand. Det er samtidig et stort ansvar, som jeg er motivert for, men ydmyk til, sier Bjørn Rune Gjelsten i en pressemelding,

– Vi har et langsiktig tidsperspektiv på eierskapet og vil sammen med dagens administrasjon og Verdal kommune fortsette å utvikle de mulighetene som ligger på eiendommen. Dette er en investering med hjertet og det vil også prege vår tilnærming til eiendommen fremover», sier Bjørn Rune Gjelsten videre.

 

Kilde: Børsmelding fra Storebrand og pressemelding fra Fabritius Gruppen AS