Fra 1. januar 2020 ble Bjørg Tørresdal gjenoppnevnt som leder av Omsetningsrådet for en ny fireårsperiode. Tørresdal har vært leder i Omsetningsrådet siden november 2012. Hun er i dag rektor ved Levanger ungdomsskole, men var fra 2001 til 2009 stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti.

Omsetningsrådet er et offentlig organ med frittstående stilling. Hovedmålet til Omsetningsrådet er å få til en effektiv balansering av markedet for ulike jordbruksprodukt til lavest mulige kostnader. Omsetningsrådets virksomhet styres av omsetningsloven hvor det heter at halvparten av medlemmene i Omsetningsrådet velges hvert annet år. Valgperioden er på fire år.

Omsetningsrådet består per nå av:

Organisasjon

Fast medlem 

Varamedlem 

Periode 

Landbruks- og matdepartementet

Bjørg Tørresdal (leiar)

Haavard Elstrand

2020-2023

Nærings- og fiskeriedepartementet

Thea Susanne Skaug (nestleiar) 

Helge Aske

2018-2021 

Norges Bondelag

Lars Petter Bartnes

Sigrid Hjørnegård

2019-2021 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kjersti Hoff

Eli Berge Ness

2019-2021 

TINE SA

Marit Haugen

Johnny Ødegård

2020-2023

Nortura SA

Trine Hasvang Vaag

Hans Thorn Wittussen

2019-2021 

Virke/Coop Norge SA

Arnfinn Hongseth

Sigrid Helland

2020-2023

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Anne Berit Aker Hansen

Ann Elise Hildebrandt

2020-2023

Norske Felleskjøp SA

Anne Jødahl Skuterud

Harald A. Lein

2018-2021 

Norsk Landbrukssamvirke

Ola Hedstein

Kristin Taraldsrud Hoff

2020-2023

Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund, Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund, NHO Mat og Drikke og Norkorn

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Frode Toven

2020-2023