Bjarne Holm

Bjarne Holm ny direktør i Norsk Landbruksrådgiving

4. november 2020

Styret i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansatt Bjarne Holm som ny direktør i organisasjonen. Han er nå utviklingssjef i Felleskjøpet Agri og begynner i NLR senest 1. februar. 

-Det gleder jeg meg veldig til. Jeg har stor respekt og stor tro på NLR sin rolle i landbruket. Den blir bare enda viktigere for å løfte landbruket framover, sier Bjarne Holm. Men han legger ikke skjul på at det er med en klump i magen han nå skal avslutte sine oppgaver i Felleskjøpet Agri og sørge for at de blir videreført på en god måte.

Ekspert på svinegenetikk

Bjarne Holm er oppvokst på gård på Mære i Trøndelag med kombinert svineproduksjon, korn jordbær og skog – det han kaller en typisk trøndergård. Han studerte husdyrfag på Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) – nå Nord universitet i Steinkjer, og NMBU på Ås. Holm ble så ansatt i Norsvin og tok doktorgrad innenfor svinegenetikk på Ås i 2005. Samtidig arbeidet han med eksport av svinegener og ble produktansvarlig utenfor Norge helt i starten av Norsvins eksportsatsing.

− Fra 2006 arbeidet jeg for Norsvin i USA, og kom senere tilbake som avlssjef i Norsvin, forteller Holm. Han var sentral i fusjonen mellom Norsvin og Topigs i 2013 og kom inn i konsernledelsen i Topigs Norsvin i Nederland.

− Der arbeidet jeg med å skaffe markedsinnsikt i de ulike landene vi eksporterte til, og sørge for at de ulike behovene kom tilbake til avlen. I dette perspektivet ble samvirkeavlen i Norge relevant, sier Holm. Topigs Norsvin ble en suksess. En stor andel av verdens griser har gener derfra.

 

Bondens partner

I november 2016 begynte Holm som utviklingssjef i Felleskjøpet Agri.

− Den nye strategien «Bondeløftet 2020» omfattet mer enn å levere varer og produkter. Felleskjøpet skulle også være bondens faglige partner. Som utviklingssjef har jeg bidratt til å fylle den med innhold innenfor presisjonsjordbruk, presisjonshusdyrhold og tjenester til kornbonden, sier Holm. Han har vært sentral i arbeidet med Mimiro sammen med Tine, og i at Felleskjøpet kjøpte seg inn i svenske Dataväxt.

 

Unngå strekk i laget

I de årene han hovedsakelig arbeidet i utlandet fikk han et godt innblikk i landbruket i mange land.

− Da jeg kom tilbake til Norge slo det meg hvor privilegerte vi er her i landet. Skal landbruket beholde sin posisjon, må vi ta i bruk ny teknologi og være mer foroverlente, sier Holm. Han opplever at det er større «strekk i laget» nå enn for 15 års siden. Noen stikker av gårde og blir kjempedyktige på det de holder på med.

− Vi må sørge for at flere henger med i kunnskapsutviklingen. Det er noe av motivasjonen jeg har for jobben i NLR. Vi må omsette den omfattende kunnskapen og kompetansen NLR besitter til tjenester bonden etterspør, og sørge for at det blir nyttig og lønnsomt for bonden, sier Holm.

 

− Vi må heie fram grovfôret

− Vi må sørge for å holde produktivitetsutviklingen i landbruket oppe på arealet vi har, sier Holm. Han viser til økningen i melkeytelse per ku de siste ti årene. Den har ikke kommet av bedre grovfôr.

− Nå er det på tide at grovfôret får et skikkelig løft, basert på resultatene fra prosjektet Grovfôr 2020.  Klarer vi å få opp proteininnholdet i grovfôret med en prosent i gjennomsnitt, vil det også kunne øke bruken av norsk korn i kraftfôret, og dermed øke totalmarkedet for norsk korn, sier Holm. Han påpeker at god agronomi også er viktig å for nå målene i landbrukets klimaavtale.

− Det er mye og ta tak i. NLR er nærmest bonden og har sånn sett en unik posisjon og mulighet. NLR skal være nær, nyskapende og handlekraftig, sier Holm.

 

Gård, hunder og friluftsliv

Bjarne Holm og kona har kjøpt en liten gård ved Glomma i Eidsberg i Indre Østfold, der de nå bygger nytt hus. Kona har eget firma med trening av hunder, og da særlig retrievere som jakthunder.  Holm er jaktprøvedommer og styremedlem i Norsk Kennelklubb.

– Jeg er glad i å være ute, så dette er midt i blinken for oss, sier Bjarne Holm.

 

God match

− Vi i styret i NLR er svært fornøyd med ansettelsen av Bjarne Holm. Han har vist stort engasjement for NLR og næringa. Med hans egenskaper, bakgrunn og kompetanse mener vi Bjarne Holm er den rette til å lede oss framover mot de mulighetene og utfordringene vi ser foran oss, sier fungerende styreleder i NLR, Gette Eidesen. Hun påpeker at bøndenes kompetanse er i stadig utvikling.

− Vi krever oftere mer spisskompetanse og utfordrer gjerne rådgiverne våre – og vi forlanger et resultat på bunnlinja, sier Eidesen som er melkeprodusent i Haugesund.

− Bjarne Holm sine tanker rundt NLR som et viktig verktøy for bonden samsvarer godt med kravene vi bønder – og styret – stiller, sier Eidesen. Hun ser fram at til den nye direktøren begynner på nyåret.

Kilde: Pressemelding fra NLR