Illustrasjonsfoto: F.Meyer
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

Ber om oppdaterte prognoser på prisutviklingen

17. april 2022

Felleskjøpet Rogaland Agder har i en melding til Bondelaget m.fl. gitt signaler om en prisutvikling på blant annet kraftfôr som gir et helt annet bilde enn den som Budsjettnemnda har lagt til grunn. Nestlederen i Bonde- og Småbrukarlaget mener nemnda bør settes i arbeid for å komme med oppdaterte prognoser.

Torgeir Erfjord direktør for landbruk i FKRA, sier til Landbruk24 at de for å være sikre på at partene skulle få rett input sendte en henvendelse til Bondelaget m.fl. 1. april. Der skrev de følgende:

 «Felleskjøpet Rogaland Agder ser behov for å signalisere hvordan prisutviklingen på ulike innsatsfaktorer vil påvirkes i tiden fremover. Dette med tanke på et best mulig bilde foran kommende jordbruksoppgjør. Det er stor usikkerhet i forhold til prisutvikling og tilgang på en rekke varer.

Kraftfôr: Vi har foretatt en beregning på prisutvikling på kraftfôr i perioden april-august. Vi ser føreløpig ingen store utfordringer med råvaretilgang, men prisene kommer til å stige kraftig. Pris på kraftfôr vil i snitt øke med 50-60 øre fra dagens nivå til august. Vi er bekymret for tilgang på enkelte råvarer og ev. prisnivået på disse til høsten når ny innhøsting er klar. Dette gjelder spesielt råvarer der Russland og Ukraina er store produsenter, blant annet roepellets og solsikkeprodukter.

Gjødsel: Det er stor usikkerhet i det internasjonale gjødselmarkedet, og vi må forberede oss på endringer på kort varsel. Pr. i dag 1. april er prisene på våre tre største gjødselsorter mer enn tredoblet, og på vår mest solgte nitrogengjødsel, som er særlig viktig i gras-/grovfôrproduksjon i husdyrområder, er prisen nå firedoblet siden mars 2021. Vi gjør oppmerksom på at dette er det beste bildet vi kan tegne med dagens informasjon og det må derfor tas forbehold om endringer i dette i tiden fremover»

Erfjord sier FKRA ikke var blant de aktørene som var i dialog med Budsjettnemnda i starten av mars.

Ber Budsjettnemnda komme med oppdaterte prognoser

-BFJs prognose for 2022 var utdatert før den ble avgitt. De klarer ikke å komme med riktige prognoser i et volatilt marked, ved å avgi rapport en gang i året. NBS påpekte dette allerede i januar. Jeg mener bfj må settes i arbeid med en gang og komme med oppdaterte prognoser. Særlig er prognoseringen av kraftforpris viktig. Nå gjelder det å få riktige prognoser til jordbruksforhandlingene, sier Ola Fiskvik, nestleder i Bonde- og Småbrukarlaget til Landbruk24.

-Etter forhandlingene bør en straks begynne å se på budsjettnemdas mandat, statens føringer for nemdas arbeid og finansieringen av nemda, mener Fiskvik.

Må følges fortløpende

-Det er kjempevanskelig å forutse eksakt hvordan prisutviklinga blir i disse dager. Når prisøkningene allerede er større enn det Budsjettnemda la til grunn for kun få dager siden, må dette følges fortløpende inn i forhandlingene. Derfor vil det nok være avgjørende at kostnadsdekningen blir en egen forhandling, som ikke avsluttes i mai. Eller så må det legges inn en skikkelig buffer for å sikre at bonden ikke blir sittende med kostnadene også denne gangen, sier styreleder i Nortura, Trine Vaag til Landbruk24.