Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Bedret resultat for Felleskjøpet Agri i første kvartal

30. april 2021

Felleskjøpet Agri øker omsetningen i første kvartal med 329,4 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Resultat før skatt ble 169,2 millioner kroner høyere enn samme periode i 2020, og endte på 9,7 millioner kroner. Veksten konsernet opplevde i 2020 fortsetter i 2021, drevet av sterke resultater innen både landbruk, maskin og detaljhandel.

Konsernets driftsinntekter endte på 3 883 millioner kroner i årets første kvartal, noe som er en økning på 329,4 millioner kroner fra året før. Første kvartal er normalt et svakt kvartal for konsernet på grunn av lavsesong. I år viser de fleste forretningsområdene god fremgang og spesielt innen detaljhandel i Norge og Sverige har veksten vært stor. Fjorårets første kvartal var påvirket av negative valutaeffekter, mens i årets første kvartal har valutaeffektene gitt en gevinst på om lag 24 millioner kroner. 

– Vi har klart å holde aktivitetsnivået høyt i første kvartal og bygger videre på veksten vi opplevde i fjor. Omsetning i butikk driver mye av veksten, men alle våre tre store forretningsområder opplever god fremgang, som i stor grad skyldes stabil og god kjernedrift. Landbruk spesielt ser effekter av dette, og kundetilfanget har vært økende gjennom hele første kvartal, sier Terje Johansen, som er konstituert konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Fortsatt sterk vekst innen detaljhandel

Konsernets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige hadde en sterk vekst gjennom fjoråret. Flere kundegrupper har oppdaget vårt vareutvalg, og interessen for blant annet hage og uterom har økt som følge av korona-tiltak og mindre reising enn vanlig. Denne veksten har fortsatt inn i første kvartal 2021 i begge land.

Konsernets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige har et resultat som er 65,9 millioner kroner høyere i første kvartal sammenlignet med fjoråret.

Løft på maskin og stabile datterselskaper

Totalmarkedet for traktor i Norge gikk i 2020 ned med om lag 20 prosent. Starten på det nye året har gitt mer fart på hjulene igjen og salget øker. John Deere, som Felleskjøpet er eneleverandør av, har toppet registreringsstatistikken de tre første månedene i år.

– Vi ser et forsiktig løft i traktormarkedet og John Deere topper registreringsstatistikkene. Dette bidrar til at maskindivisjonen vår også løfter seg i første kvartal i år, og vi ser også at alle nyvinningene vi har gjort over de siste årene med bruktsenter, leasing, utleie av maskiner og avtalen med Sampo gir effekter i markedet, sier Johansen.  

Cernova, som er konsernets mølle- og bakerivirksomhet, drifter godt og leverer resultater over fjoråret i første kvartal. Nelson Garden, som er ledende på frø og løk til det nordiske hagemarkedet, opplever også godt salg og øker sitt resultat i første kvartal.

Salg av aksjer eid av Felleskjøpets datterselskap Agri Eiendom AS bidrar med en gevinst på 17,2 millioner kroner i første kvartal 2021.

Ved utgangen av mars 2021 var Felleskjøpets egenkapitalandel på 33,2 prosent, opp fra 31,3 prosent på samme tid i fjor.