Skilt for Mattilsynet
Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Barnehagebarn syke av upasteurisert melk

18. mars 2021

Flere barnehagebarn ble nylig syke etter et gårdsbesøk i Viken, hvor de fikk servert rå melk til nistepakken sin. Barna ble syke av mage-tarmbakterien Campylobacter. Mattilsynet anbefaler at barn og andre utsatte grupper ikke drikker rå melk. Rå melk er melk som kommer fra dyr som ku, geit, sau eller hest og som ikke har vært varmebehandlet. Rå melk kalles også upasteurisert melk.

Smittevernoverlegen i kommunen meldte om 17 personer som hadde blitt syke etter et gårdsbesøk, deriblant 16 barn i alderen tre til fem år. I tillegg til Campylobacter fikk noen få pasienter også påvist Cryptosporidium.

Mattilsynet har tatt prøver

Mattilsynet har vært på tilsyn på gården, og tok ut melkeprøve fra tankmelken. Gården hadde et forholdsvis nytt fjøs og melken var av god kvalitet. Kimtallet var lavt, det vil si at det var få bakterier i melka. Det ble påvist mindre enn ti bakterier av E. coli per gram, som viser at det var få tarmbakterier i melka. Likevel ble det påvist Campylobacter i melken. Folkehelseinstituttet har undersøkt Campylobacter fra enkelte av de syke barna, og har vist at de bærer samme Campylobacter jejuni-stamme og at den er genetisk lik med Campylobacter jejuni påvist fra rå melk.

Til tross for god hygiene kan man ikke garantere fravær av smittestoffer i rå melk. Dette vil alltid være en usikkerhetsfaktor om man drikker rå melk. Dyr er reservoar for ulike smittestoffer som kan gjøre folk syke.

Forbud mot å servere rå melk til forbrukere

Nylig videreførte Helse- og omsorgsdepartementet forbudet mot å omsette rå melk, med bakgrunn i faren for å bli syk om man drikker rå melk. Å servere rå melk til barnehagebarn som besøker en gård er derfor ulovlig.

– Siden det er forbud mot å servere rå melk til forbruker i Norge, er det sjelden vi registrerer hendelser og utbrudd i forbindelse med konsum av rå melk. Likevel fanger vi opp at noen blir syke etter å ha drukket rå melk, blant annet i 2013 da en ungdomsskoleklasse på 27 elever besøkte en gård i Rogaland og deromlag halvparten av elevene ble syke etter å ha drukket rå melk. Ti personer fikk påvist Campylobacter jejuni, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed i Mattilsynet, og fortsetter:

– Det er hyggelig at barn er på besøk på gård, og får ha kontakt med dyr. Barn er imidlertid ekstra utsatte for å bli syke av bakterier i rå melk. Derfor er det viktig å følge besøksreglene for åpne gårder, der Mattilsynet oppfordrer til god håndhygiene og å unngå å drikke rå melk. Barnehageansatte har også et ekstra ansvar for å påse at barna ikke drikker rå melk.