ScreenShot_16.06.2022_08_36_56

Avtalen ikke mulig uten at finansministeren heter Vedum

16. juni 2022

Sandra Borch var første taler på dag 2 på Bondetinget. Der understreket hun at det ikke hadde vært mulig å få til årets jordbruksavtale uten at finansministeren heter Trygve Slagvold Vedum

Borch innledet med å si at hun var glad for at jordbruksavtalen ble vedtatt på Stortinget i går. Men hun var sterkt kritisk til de partiene som ville endre den inngåtte jordbruksavtalen.

Denne jordbruksavtalen er en betydelig politisk prioritering av denne regjeringen, hele regjeringen står bak avtalen, men jeg hadde aldri fått til dette hvis ikke finansministeren heter Trygve Slagvold Vedum. Avtalen er starten på en snuoperasjon.

En midlertidig ordning med prisnedskriving av importerte karbohydratråvarer er en viktig del av kostnadskompensasjonen til bøndene. Den midlertidig omleggingen av markedsordningen for korn gjør at vi sikrer forutsigbarhet for bonden, industrien og forbrukeren. Det er naivt å tro at økt kraftfôrpris gir økt sjølforsyning.

Årets jordbruksoppgjør bidrar til at matprisene i Norge stiger mindre enn i andre land, i og med at vi tar en betydelig del av kostnadene over statsbudsjettet. 

Regjeringen jobber med et mer fleksibelt tollvern, men vil advare mot å tro at dette er en trylleformel som kan virke over natta.

Ingen dramatikk i utsettelsen av Grytten- utvalget, men materialet skal ut på høring og det må gjøres vedtak i Stortinget før et nytt materiale kan brukes som grunnlag i jordbruksforhandlingene. Årets jordbruksforhandlinger viser at det går an å øke inntektene uten et nytt tallgrunnlag.

Bjørn Gimming sa etterpå  at han  og Bondelaget forventer at et nytt inntektsmål er på plass før neste års forhandlinger.

Spørsmålene om rovdyr ble overlatt til statssekretær i Klima- og miljødepartementet Aleksander Øren Heen, han kunne fortelle at regjeringen i går hadde vedtatt å sende et forslag på høring om at jervejakta kan starte 20. august.