Tømmer
Illustrasjonsfoto

Ap vil at Statskog skal investere i skogindustri

20. juni 2020

Landbrukspolitisk talsperson Nils Kristen Sandtrøen i Ap mener Statskog bør bli et lokomotiv for skogindustrien, slik Equinor har vært for oljeindustrien.

Arbeiderpartiet mener den norske skogen ikke unyttes godt nok til industriformål og foreslår flere tiltak for å få fart på utviklingen.

– Nå er Norge en råvareleverandør. Vi hogger skog som har et mye større verdiskapningspotensial i Norge. Hvis det skal være økonomisk forsvarlig å hogge så mye skog, må vi få opp mer industri som kan videreforedle den, sier Sandtrøen til Klassekampen.

Han mener større politisk styring over Statskog er løsningen. Det statlige selskapet forvalter i dag store skogs- og fjelleiendommer, som tilsvarer rundt én femdel av fastlandsarealet i Norge.

Ap vil endre Statskog fra å være et forvaltningsredskap til et industriverktøy med større finansielle muskler til å investere i private skogbedrifter.

– Statskog bør få i oppgave å reise industri lokalt der selskapet har eiendom, og de må kunne investere i utviklingen av den norske skogindustrien, sier Sandtrøen.

Høyre mener forlaget bryter med tradisjonen med privat eierskap i skogdrifta og har ikke tro på å utvide Statskogs mandat, slik Ap foreslår.

– Staten skal være veldig forsiktig med å gå inn og gjøre oppgavene selv. Her skal staten heller legge til rette for rammeverket. Dette forslaget tenderer til en ideologi jeg ikke vil slutte meg til, sier partiets landbrukspolitiske talsperson Guro Angell Gimse.

(©NTB)