Antibiotika
Foto: Veterinærinstituttet

Antibiotikabruken til matproduserende dyr er kuttet med 10 prosent siden 2013

17. september 2018

Målet om å redusere bruken av antibiotika til matproduserende dyr med 10 prosent innen 2020, er allerede nådd, viser nye tall.
I 2017 ble det brukt 5.528 kg antibiotika til matproduserende landdyr. Det er en nedgang på cirka 10 prosent sammenlignet med 2013 og cirka 40 prosent siden 1995. Målet om å redusere bruken med 10 prosent i løpet av perioden 2013–2020 er dermed allerede nådd.

Forbruk av antibiotika til oppdrettsfisk er fortsatt historisk lavt og var i 2017 på 535 kg (rensefisk utelatt). Forbruket av antibiotika til hund og katt var på 359 kg i 2017 og er på god vei nedover.

Det viser resultater fra overvåkingen i 2017 av antibiotikaforbruk til dyr, samt antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og i mat i overvåkingsprogrammet NORM-VET (Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler). Rapporten ble lagt fram mandag.

Systematisk jobbing

– Dette reflekterer at husdyrnæringen i Norge, sammen med veterinærer og bønder, i lang tid har jobbet systematisk med å redusere bruken av antibiotika til matproduserende dyr – både gjennom forebyggende helsearbeid og gjennom riktig bruk av antibiotika, sier seniorforsker Kari Grave ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet koordinerer overvåkingsprogrammet NORM-VET på oppdrag for Mattilsynet, samt overvåkingen av antibiotikaforbruket til dyr.

Ha ledertrøya

Kartleggingen viser at veterinærene i Norge fortsatt skriver ut minimale mengder av kritisk viktig antibiotika for behandling av mennesker, viser rapporten.

Landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) er svært fornøyd med resultatene.

– Vi har ligget i verdenstoppen og har vært best på dette. Det er viktig. Vi skal fortsette å ha ledertrøya i dette arbeidet. Antibiotikaresistens er og vil bli en utfordring fremover. Jeg er derfor veldig glad for at veterinærer og de som driver med dyrehold, er bevisste, sier han til NTB.

Forskningsprogrammet som overvåker antibiotikabruken, fortsetter i 2018 og 2019.

– Det gjør vi for å få mer kunnskap og for å se hvordan vi skal jobbe videre med å redusere bruken ytterligere, sier Hoksrud.

Også Norges Bondelag mener at den reduserte bruken av antibiotika er gode nyheter for dyra og for folkehelsa.

– At 2020-målet nå er nådd, skal ikke bli noen sovepute, men vi skal fortsette jobben med å bruke medisiner kun når det trengs, slik at de faktisk virker når vi trenger det, sier Birte Usland, styremedlem i Bondelaget.

NTB