Anne Jødahl Skuterud
Foto: Felleskjøpet Agri

Anne Jødahl Skuterud gjenvalgt som styreleder i FK Agri

12. april 2021

Anne Jødahl Skuterud får fornyet tillit som leder av styret i Felleskjøpet Agri og tar fatt på sin sjette periode som styreleder. – Vi har bedret resultatene våre kraftig det siste året og jeg ser frem til å lede styrearbeidet videre i en periode hvor vi skal i gang med store investeringer i vår kjernevirksomhet, sier Skuterud.

Årsmøtet i Felleskjøpet Agri velger hvert år medlemmer til konsernets styre og øvrige tillitsvalgte. I år var styremedlemmene Arne Elias Østerås, Karl-Oskar Fosshaug og Wenche Ytterli på valg.

Ytterli går ut av styret etter å ha takket nei til videre verv, etter over 10 år som styremedlem i Felleskjøpet. Grim Erik Gillestad fra Sunnfjord er valgt som nytt styremedlem og erstatter Ytterli. Gillestad er melkeprodusent og har bred erfaring innen landbruket som ansatt både i TINE og Felleskjøpet Agri.

Arne Elias Østerås og Karl-Oscar Fosshaug ble begge gjenvalgt for nye to år i konsernets styre. Sveinung Halbjørhus ble gjenvalgt for en ny periode som nestleder i styret. Alle varamedlemmer i styret ble også gjenvalgt for en ny periode.

Sterk resultatfremgang

Felleskjøpet Agri leverte ett av sine beste resultater i 2020, i det som var et krevende år preget av korona-sitasjonen. Omsetningen økte med over 1 milliard kroner mot året før, og driftsresultatet endte på 621,6 millioner kroner, opp fra 371,8 millioner kroner året før. Konsernet har det siste året jobbet med å styrke sin kjernevirksomhet og best mulig leveranser til bonden.

– For ett år siden understreket jeg tydelig overfor årsmøtet at vi var nødt til å bedre vår underliggende drift, og løfte våre resultater betraktelig. Det har vi klart med tydelige prioriteringer og ved å konsentrere oss fullt og helt om vår kjernevirksomhet. Dette er svært viktig for å utvikle konsernets og bondens konkurransekraft videre, sier Skuterud.

Samvirkemodellen med de tette båndene mellom eiere og selskapet er det som gjør Felleskjøpet unike. Disse båndene har blitt sterkere det siste året og har bidratt til resultatfremgangen. Dette arbeidet vil prioriteres sterkt av styret i kommende periode, som også er selskapets 125-årsjubileum.

– Vi må sørge for å opprettholde trykket og videreføre det gode arbeidet som er gjort det siste året. En viktig del av denne jobben er investeringer i kornhåndtering og fabrikkstrukturen vår. Dette arbeidet har starter for fullt i 2021 og vil skje over de neste fem årene. Jeg gleder meg til å jobbe videre med disse store oppgavene sammen vår nye konsernsjef Svenn Ivar Fure som snart tiltrer, sier Skuterud.

Her er det nye styret i Felleskjøpet Agri

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri.