Foto. NBS
Foto. NBS

Anders Nordstad ny generalsekretær i Bonde- og Småbrukarlaget

14. oktober 2020

Anders Nordstad (56) er ansatt som ny generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og vil tiltre stillingen 1. januar 2021. Nordstad etterfølger Olaf Godli som etter 17 år i stillingen har valgt å slippe nye krefter til.

Nordstad er utdannet siviløkonom og har mange års erfaring med handel av råvare som korn og soya i selskaper som Lantmännen Cerelia og Denofa. Mange har den siste tiden stiftet kjennskap til Nordstad gjennom debattinnlegg om norsk landbruk på egen blogg og i norske medier.

Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, er svært fornøyd med å få med Anders Nordstad i arbeidet med å bedre rammebetingelsene for norske bønder.

–        Anders skriver godt og har svært god tallforståelse og analytiske evner. Men det er særlig hans mangeårige erfaring med personalledelse og tilnærming til problemløsning som gjør at vi er sikre på at Anders er riktig person for å bygge og styrke sekretariatet og organisasjonen i en tid med store endringer, sier Hoff.

Anders Nordstad har gjennom sin lange fartstid i forsyningskjedene for landbruket både nasjonalt og internasjonalt utviklet et sterkt engasjement for norsk jordbruk.

–        Norsk jordbruk har – sammenlignet med alt annen jordbruk jeg har sett i verden – noen unike egenskaper. Dette er verdifullt for både forbrukere, samfunnet, naturen og klimaet og må forsterkes, ikke svekkes. Og når sterke politiske og økonomiske interesser driver norsk jordbruk i stikk motsatt retning, må vi kjempe imot. Jeg gleder meg til å være med i kampen – som i bunn og grunn handler om å gjøre bruken av norsk jord lønnsom. Det er få ting som er viktigere for et land enn et velfungerende og lønnsomt jordbruk som bidrar til sikker matforsyning, sier Nordstad.

Kjersti Hoff ser fram til at Anders Nordstad tiltrer stillingen 1. januar 2021.

–        Hans erfaring og hans blikk, litt fra utsiden, vil være en styrke for oss for å vri landbruket over i en enda mer bærekraftig retning slik at vi bruker egne jord- og beiteressurser mer målretta og dermed kan redusere importen, både av fôrråvarer og matvarer vi kan produsere sjøl. Jeg gleder meg til dette samarbeidet og jeg håper og tror det vil styrke norsk landbruk, øke kompetansen i befolkningen og styrke Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sier Hoff.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag