Pelsdyr
Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

All mink i Danmark må avlives.

4. november 2020

Et mutert koronavirus har begynt å spre seg hos mink i Danmark. Nå skal all mink i landet avlives for å stanse spredningen.

.Les mer hos Landbrugsavisen

Det kunngjorde statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse onsdag. Dansk politi anslår at mellom 15 og 17 millioner mink må avlives.

Bakteppet er at en mutert variant av koronaviruset har begynt å spre seg blant mink i Danmark. Viruset har også smittet videre fra mink til menneske, og det er så langt registrert tolv personer med det muterte viruset.

Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet settes nå inn for å avlive minkbestanden i landet. Også avlsdyr skal avlives.

Frykt for vaksine

Statsministeren begrunner det kraftfulle grepet med at koronasmitte fra mink til menneske kan undergrave effekten av en framtidig vaksine.

– Dere mister livsverk som i noen tilfeller er gått i arv gjennom flere generasjoner. Det er en sorgens dag for dere og alle som arbeider i minknæringen. Det er regjeringen bevisst på, sa Frederiksen til pelsdyrnæringen på en virtuell pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Faglig direktør Kåre Mølbak i Statens Serum Institut sier at den muterte virusvarianten vekker bekymring.

– Den hemmes ikke av antistoffer i samme grad som det vanlige viruset. Antistoffene har stadig en effekt, men ikke like stor, sier Mølbak.

– Fortsatt minkavl vil medføre en betydelig risiko for folkehelsen – både nasjonalt og internasjonalt, slår han videre fast.

Katastrofe for næringen

Det er tidligere beregnet at avliving av samtlige minkbestander kan koste opp mot 5 milliarder danske kroner, melder dansk TV 2.

– Vi skal selvfølgelig ikke være årsaken til en ny pandemi. Vi kjenner ikke til det faglige grunnlaget for denne vurderingen og risikoen – det har vi ikke fått innsikt i – men regjeringens beslutning er en katastrofe for næringen og Danmark, sier leder Tage Pedersen i Danske Minkavlere.

Regjeringen vil kompensere den tapte omsetningen og gi full dekning for faste omkostninger. I tillegg sier næringsminister Simon Kollerup at bedrifter som arbeider i bransjen, også vil rekkes en hjelpende hånd.

Det er konstatert koronasmitte på 207 minkfarmer i landet. På 67 farmer har de allerede måttet avlive mink.

Også i Nederland og Spania har det vært eksempler på koronasmitte på minkfarmer. Ifølge Veterinærinstituttet er det ikke mistanke om smitte blant mink i Norge, der minkfarmene både er betydelig færre og også mindre.

Mattilsynet: Ikke observert smitte hos mink i Norge

Veterinærinstituttet opplyser til NTB at det ikke er mistanke om koronasmitte blant norsk mink. Det kommer av flere årsaker.

– I Danmark har de et sted mellom 1.100 og 1.200 minkfarmer, og de er større enn det våre er. Det betyr at det er flere mennesker som jobber der, og det er i første omgang smitte fra menneske til mink som er den viktigste smittekilden inn i farmene, forklarer veterinær Hannah J. Jørgensen, som har fagansvar for zoonoser ved Veterinærinstituttet, til NTB.

Til sammenligning har Norge rundt 40 minkfarmer, ifølge Jørgensen.

– Det betyr at det er færre mennesker som er i kontakt med mink. Det er antakeligvis de viktigste forskjellene, sier hun.

Er det observert smitte hos mink i Norge?

-Nei, det er så langt ikke observert symptomer hos mink i Norge som har medført prøvetaking av dyr. Vi har heller ikke fått melding fra helsemyndighetene om koronasmitte hos personer som har kontakt med mink i Norge. Norge innførte også meldeplikt for SARS-CoV-2 smitte hos dyr på forsommeren, skriver Ole-Herman Tronerud seksjonsjef i Mattilsynet til Landbruk24.

Vil det bli satt i verk ekstra tiltak for å unngå smitte hos mink i Norge?

-Det ble innført skjerpet fokus på smittevern for minkbønder allerede i vår. I tillegg er det nå åpnet for gratis prøvetaking av døde eller avlivede syke mink i hele landet for å kunne oppdage eventuell smitte så tidlig som mulig. Så langt er ingen dyr meldt inn.

I tillegg oppfordres dyreholdene med mink å sende inn oppdatert ukentlig i formasjon til Mattilsynet gjennom en spørreundersøkelse som sendes ut i samarbeid med Veterinærinstituttet, skriver Tronerud.

Det er Mattilsynet som er ansvarlige for forvaltning av norsk mink. Tronerud sier det er vanskelig å bedømme hvordan eventuell koronasmitte i norske minkfarmer vil bli håndtert.

– I Danmark er nok mye av bakgrunnen for valget basert på folkehelseproblematikken. Dermed vil det også i en sammenheng der vi får sykdom på dyr i Norge, som også kan gå på mennesker, være helt naturlig at helsemyndighetene vil være involvert i avgjørelsen om en eventuell håndtering, sier Tronerud.

 

(©NTB)