Ole T Hofstad og Jan Yngvar Kiel
Ole T Hofstad og Jan Yngvar Kiel. Foto: Agrisjå

Agrisjå er reddet -Ser fram til 2023

5. mai 2021

– Takket være framsynte eiere, er arrangørselskapet stablet på beina igjen etter økonomiske
problemer etter avlysningen av landbruksmessa Agrisjå 2020 sist sommer. Nå kan vi rette blikket
fram mot Agrisjå 2023, sier messeleder Ole T. Hofstad.

Det meste av messer og andre store arrangement måtte avlyse etter pandemiutbruddet i mars i fjor.
I Stjørdal lå alt til rette for tidenes landbruksmesse på Frigården sist i august, men arrangøren så seg
nødt til å avlyse det hele med strenge restriksjonene som etter hvert kom.

Det tok ikke lang tid før arrangørselskapet Trøndersk Landbruk AS fikk økonomiske problemer.
– Vi hadde jobbet med planlegging et års tid, og kassa var for det meste tom. Så måtte vi altså avlyse
like før vi skulle fakturere utstillerne for plassavgift. Det var bittert, men det var ingen vei utenom,
forteller Ole T. Hofstad.

Styreleder Jan-Yngvar Kiel i arrangørselskapet framholder at det etter hvert viste seg at
kompensasjonsstøtten ikke ville strekke til og at det var nødvendig med en oppkapitalisering av
selskapet.
– Trøndersk Landbruk AS har eiere som er genuint interessert i at Agrisjå skal bestå, og som ser
hvilken betydning arrangementet har for landbruket og bygdenæringene. Vi setter derfor stor pris på
viljen som er utvist når det gjelder å få tilført selskapet frisk kapital.

Agrisjå inngår i det såkalte messetriangelet sammen med Agrovisjon i Stavanger og Agroteknikk i
Lillestrøm. I en turnus arrangeres alle hvert tredje år. Agrisjå 2017 ble en suksess på det nye
messeområdet på Frigården. Messeleder Hofstad framholder at flyttingen fra Stjørdal sentrum til
Frigården medførte store kostnader og at selskapet var avhengig av et vellykket arrangement i 2020.
– Så da vi måtte avlyse ble kassa fort tom og vi måtte hive oss rundt.

Styreleder Kiel forteller at styret ganske raskt skisserte et løp for løsning som ble forelagt kreditorer
og eiere.
– Det var jo en prosess som tok sin tid, men takket være tålmodige kreditorer og ansvarsbevisste
eiere klarte vi å få inn tilstrekkelig kapital til å gjøre opp for oss og ha nødvendig driftskapital,
forteller styrelederen, som legger til at selskapet også er blitt tilgodesett med en del statlig
kompensasjonsstøtte, samt kommunale og fylkeskommunale prosjektmidler, og at selskapet med
dette skal være tilstrekkelig rustet til å arrangere nye messer.

Som så mange andre, er frontfigurene i Agrisjå usikre på hvor lang tid det vil ta før alt er på det
normale når det gjelder store messer og arrangement.
– Usikkerheten rundt følgene av pandemien har også preget landbruksbransjen, men mye tyder på at
optimismen er tilbake igjen. Uansett pandemisituasjon så må det jo produseres mat, og til det trengs
maskiner og utstyr.

Det er fortsatt usikkert hva som skjer med de store messene rundt om inneværende år, men både
Kiel og Hofstad har god tro på at det meste vil være på skinner igjen i 2023, og at det vil være et stort
behov for å være fysisk til stede på en landbruksmesse, og se det nyeste nytt innen maskiner og
utstyr, og oppleve alt som skjer i samband med vår matproduksjon.

De største eierne i arrangørselskapet Trøndersk Landbruk AS er Tine, Nortura, Allskog, Felleskjøpet
Agri og Sør-Trøndelag Landbruksselskap. Sammen med Bondelaget og Småbrukerlaget, har disse nå
bidratt til å sikre at Agrisjå kommer tilbake igjen som årets største fagmesse for landbruket i 2023.

Kilde: Pressemedling fra Agrisjå