Andelslandbruk
Foto: Nathalie Keene, Dysterjordet andelslandbruk

9000 mennesker spiste mat fra 84 andelslandbruk i 2018

11. november 2019

Direkte omsetning og samarbeid mellom forbrukere og de som produserer maten er i vinden som aldri før. Alternative salgskanaler gir økte muligheter for produsenter til å selge landbruksvarer rett fra gården til forbrukere som setter pris på lokalprodusert, økologisk mat.  I 2018 spiste over 9000 mennesker mat produsert på et norsk andelslandbruk.

Norge er ledende på andelslandbruk i Norden, og det har vært en sterk vekst i antall andelslandbruk de siste årene. Andelslandbruk er en viktig arena for å skape forståelse og kunnskap om norsk matproduksjon hos forbrukeren, sier Kari Marte Sjøvik i Næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag.

Andelslandbruk spiller en viktig rolle i framtidens matsystemer, og bidrar til bevisste forbrukere, mindre matsvinn og lokale fellesskap. I 2018 spiste over 9000 mennesker mat produsert på et norsk andelslandbruk. Forbrukere får direkte kontakt med hvordan maten blir til og deres etterspørsel former hva som produseres. I en tid der klima og miljø står høyt på agendaen, og hvor det er det folkelige engasjementet som leder an, er økologisk produksjon og økt mangfoldig grønnsaksproduksjon viktige tiltak for å skape en bærekraftig fremtid. Det finnes i dag 84 andelslandbruk over hele Norge, og mange av disse kommer til årets viktigste samling 15. november.

Andelslandbruk er gode arenaer for kunnskapsoppbygging hos den jevne forbruker som er opptatt av matproduksjon, hvor maten kommer fra og hvor mye arbeid det er å produsere den. Denne forbrukeren er en viktig allianse for oss i jordbruket, sier Kjersti Hoff, leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag som kommer for å åpne samlingen.

Det er mye spennende som skjer i tilknytning til andelslandbrukene. Som en del av forskningsprosjektet SHAREON – delingsøkonomi – motivasjoner, barrierer og klimaeffekter, ser forskerne fra CICERO – Senter for klimaforskning på hvordan andelslandbrukene er en arena for delingsøkonomi. Forsker Karina Standal kommer på Nasjonal nettverkssamling for andelslandbruk for å fortelle mer om hvorfor og hvordan.

REKO-ringer, direkte salg organisert via Facebook, er også en annen spennende utvikling som andelslandbrukene er koblet til. For mange er det relevant å kombinere det å ha andelshavere med salg i REKO-ringer. Prosjektleder fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag kommer for å fortelle om disse mulighetene.

Norske myndigheter er opptatt av at norsk landbruk produserer det markedet etterspør. Andelslandbruk er viktig for å synliggjøre at norske forbrukere ønsker økologisk mat, og for å øke kunnskap om matproduksjon hos folk flest slik at etterspørselen bidrar til et mer bærekraftig landbruk basert på norske ressurser. Andelslandbruk finnes over hele landet, og er en internasjonal grasrotbevegelse i vekst. Vi gleder oss til å samle alle som er engasjert og nysgjerrig på modellen fredag 15. november, sier Alexandra Devik, prosjektleder for andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge.

Det er fortsatt ledige plasser på samlingen som finner sted fredag 15. november på Bruket (gamle Landbrukets hus) i Oslo. Det er begrenset med plasser, meld deg på her.

Mer informasjon og fullt program.

Pressemelding fra Økologisk Norge