Hveteåker
Illustrasjonsfoto

8 700 tonn mathvete i klasse 5 omdisponert til fôr

7. oktober 2020

Det ligger an til at det blir et overskudd av mathvete i klasse 5 i inneværende sesong. Norske Felleskjøp har i dag godkjent tilbud for omdisponering av 8 700 tonn. 

Total ramme for omdisponering i denne runden var 15 000 tonn, totalt kom det inn tilbud om omdisponering på 16 400 tonn.

Norske Felleskjøp skriver at de er “pålagt å gjennomføre reguleringa så rimeleg som mogleg. Normalt vil vi ha valet mellom omdisponering og overlagring. Sjølv om overlagring  truleg vil vere lite aktuelt for matkveite av klasse 5 etter denne sesongen, vil vi på noverande tidspunkt ikkje godkjenne tilbod med pristilbod som overstig det som vil bli sett som grense for eventuell seinare overlagring.”

Det betyr at Felleskjøpets Agri sitt tilbud er vurdert som for høyt.

Her er en oversikt over fordelingen som ble gjort i dag.

Oppdatering av prognoser for markedsbalansen senere i sesongen vil ligge til grunn for eventuelle nye runder med omdisponering.

Kilde: Norske Felleskjøp