Foto: Nortura
Foto: Nortura

Nortura selger it-selskapet Matiq

17. juni 2021

Nortura og teknologiselskapet Capgemini har inngått en avtale om at Capgemini overtar it-selskapet Matiq. Capgemini overtar dermed som totalleverandør av it-tjenester til Nortura.

Avtalen innebærer at Capgemini overtar Nortura sitt datterselskap Matiq med alle medarbeidere – om lag 100 personer – og underliggende avtaler, fra tredje kvartal 2021. Capgemini blir Norturas tjenesteleverandør på IT-tjenester i 10 år. Transaksjonen forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet. 

Avtalen mellom Nortura og Capgemini ble godkjent i Norturas konsernstyre 16. juni etter en bred og omfattende utvelgelsesprosess, der Capgemini ble valgt i konkurranse med flere andre internasjonale tjenesteleverandører. For Nortura var det avgjørende at avtalen sikret jobb og videreføring av betingelser for samtlige Matiq-ansatte. Strategisk kompetanse, finansiell soliditet og felles verdigrunnlag ble også tillagt stor vekt.

– Norturas IT-behov er i endring. I en omfattende vurdering av fremtidige IT-behov ser vi oss mest tjent med å selge datterselskapet Matiq og i større grad innhente IT-tekniske støtte og spisskompetanse. Med et salg forsterker vi fokus på Norturas kjernevirksomhet og sikrer samtidig en god teknologisk plattform og økt kapasitet og kompetanse på IT-området fremover. Videre digitalisering er en forutsetning for våre videre satsinger, og vil tjene både Nortura, våre kunder og norsk landbruk. Capgemini tilbyr sikker og stabil IT-drift og -forvaltning og løsninger, og vil i kombinasjon med markedsledende tjenester sikre at vi utnytter potensialet i ny teknologi, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Avtalen er en av de mer omfattende kontraktene som Capgemini har inngått i det norske markedet.

– Vi gleder oss til å ønske samtlige av Matiqs medarbeidere velkommen til oss. Matiq representerer et anerkjent fagmiljø og vil styrke Capgeminis vekstmuligheter i en viktig næring. Sammen skal vi bidra til videreutvikling av Nortura som bærekraftig, offensivt og attraktivt matvareselskap. Leveranseavtalen er av stor strategisk betydning for oss fordi den omfatter hele bredden av Capgeminis produkter og tjenester, fra PC-hjelp og driftstjenester til strategisk rådgivning og bruk av innsikt, data og teknologi for å bidra til et enda mer lønnsomt og bærekraftig Nortura – til glede både for norske bønder og forbrukere, sier Jens Middborg, administrerende direktør i Capgemini Norge.

Kilde: Pressemelding  fra Nortura