Våronn
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

60 prosent av bøndene beskriver lønnsomheten som dårlig

3. mai 2021

I dag la Agri Analyse fram Landbruksbarometeret 2021. Det viser blant annet at nesten 60 prosent av de 1 100 bøndene som svarte, beskriver lønnsomheten som ganske dårlig eller dårlig. Minst fornøyd med lønnsomheten er bøndene i Agder, Rogaland og Vestland, mens i Viken syns halvparten av de som har svart at lønnsomheten er ganske bra.

Det er interessant og merke seg at tallene nå er tilbake på på samme nivå som i 2014, så man kan si at nå er bøndene like misfornøyd med lønnsomheten som de var etter 8 år med de rød-grønne i regjeringskontorene.

Store regionale forskjeller 

I Agder, Rogaland og Vestland er det flest som er misfornøyd med lønnsomheten. Mens i Viken er det faktisk 50 prosent som syns lønnsomheten er ganske bra.

Stor forskjell mellom produksjoner

Mens 3 av 4 bønder som driver med egg og fjørfeproduksjon syns lønnsomheten er veldig bra eller bra, er det bare 1 av 4 sauebønder som er rimelig fornøyd med lønnsomheten.

Du kan lese mer om dette og mye annet i Landruksbarometeret 2021

Kilde: Agri Analyse