Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

5000 aktive gårdsbruk borte på 8 år

3. februar 2022

Statistikk fra SSB som ble lagt fram i dag viser at antallet gårdbruk i drift er redusert med nesten 5000 fra 2014 til 2021. Mens jordbruksareal i drift er omtrent stabilt i samme periode.

I de åtte årene med Erna Solberg som statsminister ble det altså 4 946 færre gårdbruk i drift, en nedgang på 11,5 prosent.

I årene med rød-grønn regjering fra 2006 til 2013 ble antallet gårdsbruk i drift redusert med 7500 eller 14,6 prosent

Hvis antall aktive gårdsbruk skal brukes som mål på utviklingen i jordbruket har altså Solberg-regjeringene gjort det litt mindre dårlig enn den rød-grønne regjeringa under ledelse av Jens Stoltenberg.

Stabilt jordbruksareal

Jordbruksareal i drift er omtrent stabilt i de siste årene, det er 22 000 dekar (0,2%) mindre i 2021 enn i 2014. Arealstatistikken for årene 2006 til 2013 kan ikke brukes til sammenligning da overgangen til digitale kart skjedde i den perioden.

Kilde: SSB