Purke med grisunger
Foto: Norsvin

LA-MRSA påvist i svinebesetning i Nordland

12. juli 2019

Det er påvist husdyrassosierte meticillinresistente bakterier (LA-MRSA) i en svinebesetning i Nordland. Mattilsynet kartlegger og tar prøver av kontaktbesetninger.

Den aktuelle besetningen er båndlagt. Dette betyr at det ikke er lov å føre dyr ut av eller inn til gården, uten tillatelse fra Mattilsynet.

LA-MRSA er en type bakterie som kan etablere seg i en svinebesetning og spres videre ved at smittet gris flyttes til andre besetninger. Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr, også LA-MRSA. Analysene er gjort ved Veterinærinstituttet og St. Olavs Hospital.

Å få påvist LA-MRSA får store konsekvenser for svinebesetninger. Alle dyrene må slaktes eller avlives, og fjøset må vaskes og desinfiseres.

LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men Mattilsynet og øvrige helsemyndigheter er bekymret for at LA-MRSA skal spre seg i samfunnet. For mennesker som allerede har svekket helse, kan MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner med bakterier som er vanskelige å behandle med antibiotika.

Bakterien drepes når kjøttet blir stekt eller kokt

LA-MRSA kan finnes i kjøtt fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten.

LA-MRSA finnes hovedsakelig på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling. Det er vanlig å gjennomsteke svinekjøtt i Norge. Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig å håndtere rått kjøtt på en slik måte at du unngår å bli smittet.

Råd om riktig kjøkkenhygiene finner du på Matportalen

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet