Sauer på beite
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

24 sauebesetninger pålagt restriksjoner etter påvist Mædi-smitte

15. juli 2019

Mædi-smitten på sau i Trøndelag kan stamme fra utbruddet i 2003, da en rekke sauer måtte slaktes. Mattilsynet innfører nå tiltak mot flere besetninger. Det er fortsatt kun i en bestening det er påvist smitte

Mattilsynet ilegger til sammen 24 sauebesetninger restriksjoner mot å selge eller flytte dyr ut av besetningen etter mistanke om sykdommene Mædi eller CAE, ifølge Trønder-Avisa.

Tiltakene er innført etter at det ble påvist mædi-smitte på sauer i en besetning.

Forrige uke påla Mattilsynet mellom 14 og 15 sauebesetninger restriksjoner, men dette tallet er nå økt til 24 besetninger til sammen. Mattilsynet vil denne uka ta prøver fra flere dyrehold.

Det er uklart hvor smitten kommer fra, men i laboratorieprøver er det konstatert slektskap med viruset som forårsaket mædi-utbruddet i 2002–2003. Da måtte en rekke sauer slaktes etter å ha blitt smittet av sykdommen.

Flytting av dyr er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger, ifølge Mattilsynet. Sauene får likevel gå på utmarksbeite siden risikoen for smitte der regnes som svært liten.

Mædi kan ikke overføres til mennesker, men er svært smertefull for dyrene. Det finnes ingen vaksine eller kur mot sykdommen. Derfor må vanligvis smittede dyr slaktes.

(©NTB)