Kjøttdisk
Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

20 000 tonn husdyrprodukter kan importeres med redusert toll neste år

14. november 2019

I forrige uke foregikk den store auksjonen av tollkvoter for neste år hos Landbruksdirektoratet. Landbruk24 har prøvd å få en oversikt alle importkvoter for husdyrprodukter, det viser at det kan importeres over 20 000 tonn med redusert eller ingen toll i 2020. 

Det er Landbruksdirektoratet som fordeler tollkvotene som gir rett til redusert toll ved import av landbruksvarer. Fordelingen skjer via auksjon. I alt ble det kjøpt tollkvoter for 201 mill. kroner i løpet av auksjonen som gikk over tre dager og som auksjonerte bort 42 tollkvoter. 

Her er en oversikt over kvantum som ble auksjonert bort i forrige uke.

Storfe 4 094 tonn
Svin 2 422 tonn
Fjørfekjøtt 1 813 tonn
Sau/lam    206 tonn
Andre kjøttprodukter 1 360 tonn
Egg 1 585 tonn
Ost 3 600 tonn
Smør    575 tonn


I tillegg  fordeles importkvoter på 3 700 tonn storfekjøtt og 400 tonn sau- og lammekjøtt av Tolletaten, etter “først til mølla” prinsippet.
Også er det en kvote på 600 tonn sau og geit fra Island som Landbruksdirektoratet fordeler til Nortura og KLF.

Det er viktig å merke seg at det ikke er sikkert at alt dette blir importert, mange av kvotene er solgt for en svært lav pris, slik at importørene taper lite på å ikke bruke kvotene. Spesielt for svin og egg er dette tilfellet.Økt kvotepris for storfekjøtt fra den globale kvoten, mindre interesse for storfekjøtt fra EU
Under kvoten for fryst storfekjøtt fra WTO (Verdens Handelsorganisasjon) kan man importere fra hele verden. Historisk har mye av storfekjøttet på denne kvoten kommet fra Sør-Amerika. Totalt er WTO- kvoten på drøyt tusen tonn i 2020. Prisen på kvoten gikk opp fra kr 9,41 per kg i 2018 til kr 21,06 per kg i år.

–  Årsaken til den store interessen kan være at kvoten kan brukes til å importere biffer og fileter. Kanskje er det også et tegn på at vi nærmer oss markedsbalanse og et behov for å sikre seg en importkanal, sier seksjonssjef Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet.

Kvoten for storfekjøtt fra EU på 2 500 tonn fikk en lavere pris i år enn i fjor. I 2018 var prisen kr 21,51 og tilsvarende kvote ble solgt for kr 15,87 per kg i år. Denne kvoten omfatter hele, halve og kvarte skrotter.

Åpning for å importere oppskåret skinke høynet prisen
Gjennomsnittsprisen på kvoten for EU-skinke økte fra kr 22,91 per kg i fjor til kr 30,26 per kg i år.
– Vi tror at en av grunnene til dette kan være at varenummeret for oppskåret skinke har blitt inkludert i kvoten, kommenterer Jens Tjentland.

Økt pris på ribbe
Prisen på ribbekvoten fra EU endte på drøye 10 kroner, som er om lag 2 kr mer per kg enn i 2018. Prisen for kvoten på ender, gjess og perlehøns fra WTO gikk opp. Denne kvoten ble solgt til 30 øre kg i fjor, mens den i år endte på kr 3,04 per kg.

Ost og smør

Ostekvoten fra EU var ettertraktet og 3 400 tonn ble solgt for 24,72 kr pr kg. Mens en liten kvote fra EFTA på 200 tonn ble solgt for bare 5 øre pr. kg.

Kilde: Landbruksdirektoratet