Ammekyr som mangler fôr
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

2 milliarder i avlingsskadeerstatning etter tørkesommeren.

10. juli 2019

Status første uka i juli viser at 97,6 prosent av erstatningssøknadene etter avlingssvikt i 2018 er ferdig behandlet. Det er totalt utbetalt 1.97 mrd. kroner.

I gjennomsnitt er erstatningsutbetalingen 134 824 kroner per søker. Østlandsfylkene var hardest rammet av tørken, og topper fylkeslisten.

Fylke

Søknader

Ferdig behandlet

 Beløp utbetalt (kr)

ØSTFOLD

1900

1836

248 597 135

AKERSHUS

1767

1723

267 911 928

OSLO

20

16

1 956 086

HEDMARK

1453

1342

185 821 720

OPPLAND

2935

2893

430 179 265

BUSKERUD

1538

1523

203 738 725

VESTFOLD

1023

1001

149 004 918

TELEMARK

876

862

110 154 940

AUST-AGDER

403

387

65 943 982

VEST-AGDER

623

616

93 009 776

ROGALAND

856

855

75 841 199

HORDALAND

334

333

25 255 689

SOGN OG FJORDANE

353

349

24 432 119

MØRE OG ROMSDAL

266

264

25 670 049

NORDLAND

171

171

21 314 424

TROMS

86

85

10 769 966

FINNMARK

2

2

333 656

TRØNDELAG

381

367

31 869 705

Totalsum

14 987

14 625

1 971 805 282

– Vi er nesten i mål med unntaksåret 2018, og det er gjort en formidabel innsats i kommuner og fylker, sier seksjonssjef Kai Terje Dretvik i Landbruksdirektoratet.

2019 ser ut til å bli et normalår, men noen vil få skader også i år. – Vårt viktigste budskap til de som rammes er å huske at de må varsle kommunen så tidlig som mulig, sier Dretvik.

Kilde: Landbruksdirektoratet